Asiatic Russia

UA0LVO

RU0SYL Bratsk

UA0LVO

RU0SYL Bratsk

UA0CIC Khabarovsk

UA0LXD

UA0AV Krasnoyarsk

UA9CMM Zavodskaya

RV9AV

RV9AV

UA0LVO

UA0LVO

UA9YK Barnaul

RW0AA Nazarovo