SH5  2011 LZDX G6NHU
 
< Prev    |    Next >
 Callsign structure
#Callsign structure, C - char, D - digitExampleCallsigns%QSOs%
1
C
C
D
C
C
AA2VK7438.34 %
8439.44 %
2
C
C
D
C
C
C
CT2GSN6332.64 %
7032.86 %
3
C
C
D
C
AA8M2713.99 %
2913.62 %
4
C
D
C
C
C
G6UWK105.18 %
104.69 %
5
C
D
C
C
K1QS94.66 %
94.23 %
6
D
C
D
C
C
3B8CW31.55 %
31.41 %
7
C
D
D
C
C
A71CV31.55 %
31.41 %
8
D
C
D
C
C
C
5B4AIF10.52 %
10.47 %
9
C
C
D
D
D
D
C
C
LZ1195IR10.52 %
10.47 %
10
C
C
D
D
D
D
C
C
C
LZ1685PDB10.52 %
20.94 %
11
C
D
D
C
Z37Y10.52 %
10.47 %
Created by SH5 v.2.46.1, 24-07-2021
Registered to: G6NHU