SH5  2011 URDXC G6NHU
 
< Prev    |    Next >
 Callsign structure
#Callsign structure, C - char, D - digitExampleCallsigns%QSOs%
1
C
C
D
C
C
EB3WH7745.03 %
8943.84 %
2
C
C
D
C
C
C
EA4EQK4425.73 %
4924.14 %
3
C
C
D
C
EO3Q2916.96 %
3818.72 %
4
C
D
C
C
R0AA42.34 %
62.96 %
5
D
C
D
C
C
C
5B4AIF42.34 %
73.45 %
6
C
D
D
C
A61K21.17 %
20.99 %
7
D
C
D
C
4X0A21.17 %
20.99 %
8
C
C
D
C
C
/
D
TA1FA/221.17 %
20.99 %
9
C
D
D
C
C
A65BP21.17 %
31.48 %
10
C
D
C
P3N10.58 %
10.49 %
11
C
D
C
C
C
R3ZAC10.58 %
10.49 %
12
C
C
D
D
C
C
C
C
SN90ZOSP10.58 %
10.49 %
13
C
C
D
C
C
C
/
D
SV0XCC/910.58 %
10.49 %
14
C
C
D
D
D
D
C
C
C
LZ1685PDB10.58 %
10.49 %
Created by SH5 v.2.46.1, 24-07-2021
Registered to: G6NHU