SH5  2012 BARTG-RTTY G6NHU
 
< Prev    |    Next >
 Callsign structure
#Callsign structure, C - char, D - digitExampleCallsigns%QSOs%
1
C
C
D
C
C
C
CT1BWU9234.20 %
9434.18 %
2
C
C
D
C
C
AA4DD8431.23 %
8631.27 %
3
C
D
C
C
C
F5LMJ3011.15 %
3010.91 %
4
C
D
C
C
F5CQ2710.04 %
279.82 %
5
C
C
D
C
AA8R176.32 %
186.55 %
6
D
C
D
C
C
4Z1TL41.49 %
41.45 %
7
C
D
D
C
C
E73KM41.49 %
41.45 %
8
C
D
C
C
/
D
K1PL/431.12 %
31.09 %
9
C
D
D
C
E77M20.74 %
20.73 %
10
C
D
D
C
C
C
E21YDP10.37 %
10.36 %
11
D
C
D
C
C
C
9M6XRO10.37 %
10.36 %
12
D
C
D
C
9A7B10.37 %
10.36 %
13
C
D
C
M7T10.37 %
10.36 %
14
C
C
D
C
C
C
/
D
WB2RHM/410.37 %
20.73 %
15
C
C
D
C
/
D
WS6K/810.37 %
10.36 %
Created by SH5 v.2.46.1, 24-07-2021
Registered to: G6NHU