SH5  2012 DMC-RTTY GO6NHU
 
< Prev    |    Next >
 Callsign structure
#Callsign structure, C - char, D - digitExampleCallsigns%QSOs%
1
C
C
D
C
C
C
CT1BXE8841.51 %
9542.41 %
2
C
C
D
C
C
AB1OD8138.21 %
8537.95 %
3
C
D
C
C
C
F1IWH115.19 %
114.91 %
4
C
C
D
C
NO7T73.30 %
73.13 %
5
C
D
C
C
K0KX52.36 %
52.23 %
6
C
D
D
C
E73Y41.89 %
41.79 %
7
D
C
D
C
C
C
9A7DCK31.42 %
41.79 %
8
C
D
D
C
C
S50XX31.42 %
31.34 %
9
C
C
D
C
C
/
C
HA5KN/P20.94 %
20.89 %
10
D
C
D
C
C
4L1BR10.47 %
10.45 %
11
D
C
D
D
C
3Z30L10.47 %
10.45 %
12
C
D
C
C
C
/
D
K9QVB/910.47 %
10.45 %
13
C
C
/
C
C
D
C
C
C
LA/DL6NDW10.47 %
10.45 %
14
C
C
D
D
C
C
C
LY54SOP10.47 %
10.45 %
15
D
C
D
D
D
C
C
C
9A206JOY10.47 %
10.45 %
16
C
C
D
/
C
D
C
C
EA6/W3DM10.47 %
10.45 %
17
C
C
/
C
D
C
C
C
/
C
TK/F1BLT/P10.47 %
10.45 %
Created by SH5 v.2.46.1, 24-07-2021
Registered to: G6NHU