SH5  2012 EPC-UKR-DX G6NHU
 
< Prev    |    Next >
 Callsign structure
#Callsign structure, C - char, D - digitExampleCallsigns%QSOs%
1
C
C
D
C
C
BA1PK8644.33 %
10444.64 %
2
C
C
D
C
C
C
CT1BYK7840.21 %
9540.77 %
3
C
C
D
C
RA0Q157.73 %
166.87 %
4
C
D
C
C
R2SA94.64 %
125.15 %
5
D
C
D
C
C
4K6DI21.03 %
20.86 %
6
C
D
C
C
C
F5AXG21.03 %
20.86 %
7
C
C
D
C
C
C
/
D
UA9XLE/310.52 %
10.43 %
8
C
C
D
C
C
/
C
US0VA/A10.52 %
10.43 %
Created by SH5 v.2.46.1, 24-07-2021
Registered to: G6NHU