SH5  2012 UK-DX-RTTY G6NHU
 
< Prev    |    Next >
 Callsign structure
#Callsign structure, C - char, D - digitExampleCallsigns%QSOs%
1
C
C
D
C
C
DK1AW1933.33 %
2032.79 %
2
C
C
D
C
C
C
IK5FKF1831.58 %
1931.15 %
3
C
C
D
C
CS2P915.79 %
1016.39 %
4
C
D
C
C
R3PW47.02 %
58.20 %
5
C
D
C
C
C
F5OAM23.51 %
23.28 %
6
C
D
D
C
C
S51MA23.51 %
23.28 %
7
D
C
D
C
C
4L1BR23.51 %
23.28 %
8
D
C
D
C
9A7R11.75 %
11.64 %
Created by SH5 v.2.46.1, 24-07-2021
Registered to: G6NHU