SH5  2012 UKR-CHAMP-RTTY G6NHU
 
< Prev    |    Next >
 Callsign structure
#Callsign structure, C - char, D - digitExampleCallsigns%QSOs%
1
C
C
D
C
C
C
CT1EEK1843.90 %
1843.90 %
2
C
C
D
C
C
RA0AY1639.02 %
1639.02 %
3
C
C
D
C
UA8A49.76 %
49.76 %
4
C
D
C
C
R7MM24.88 %
24.88 %
5
D
C
D
C
C
4L1BR12.44 %
12.44 %
Created by SH5 v.2.46.1, 24-07-2021
Registered to: G6NHU