SH5  2013 ARRL-RTTY G6NHU
 
< Prev    |    Next >
 Callsign structure
#Callsign structure, C - char, D - digitExampleCallsigns%QSOs%
1
C
C
D
C
C
AA5AU12230.12 %
14030.43 %
2
C
C
D
C
C
C
EA3HKA12029.63 %
13729.78 %
3
C
D
C
C
K0AD6115.06 %
6614.35 %
4
C
C
D
C
AF3D4711.60 %
5712.39 %
5
C
D
C
C
C
G0RPM368.89 %
418.91 %
6
D
C
D
C
C
C
7K4QOK30.74 %
30.65 %
7
D
C
D
C
C
4Z4DX20.49 %
20.43 %
8
D
C
D
C
3Z6O20.49 %
20.43 %
9
C
C
D
/
C
C
D
C
C
C
DV1/JO7KMB20.49 %
20.43 %
10
C
D
D
C
C
E73KM20.49 %
20.43 %
11
C
C
D
C
C
C
/
D
JA3MIO/120.49 %
20.43 %
12
C
D
D
C
C
C
S56VJM20.49 %
20.43 %
13
C
C
D
C
C
/
D
EC4DX/110.25 %
10.22 %
14
C
C
D
D
C
OH10A10.25 %
10.22 %
15
C
D
D
C
S59D10.25 %
10.22 %
16
C
C
/
C
D
D
C
YU/S56A10.25 %
10.22 %
Created by SH5 v.2.46.1, 24-07-2021
Registered to: G6NHU