SH5  2013 DMC-RTTY GV6NHU
 
< Prev    |    Next >
 Callsign structure
#Callsign structure, C - char, D - digitExampleCallsigns%QSOs%
1
C
C
D
C
C
C
DH7RTQ8652.76 %
9653.33 %
2
C
C
D
C
C
DF5BX5231.90 %
5530.56 %
3
C
D
C
C
C
F1RCH106.13 %
126.67 %
4
C
C
D
C
OM4O53.07 %
63.33 %
5
D
C
D
C
C
4Z5KU21.23 %
21.11 %
6
C
D
C
C
R4WT21.23 %
21.11 %
7
D
C
D
C
C
C
7N2UQC10.61 %
10.56 %
8
C
C
D
D
D
D
C
C
OL2013CM10.61 %
10.56 %
9
C
D
D
C
C
C
E21YDP10.61 %
10.56 %
10
C
C
/
C
C
D
C
C
OZ/DH6MM10.61 %
21.11 %
11
C
C
D
C
C
/
C
HA5KN/P10.61 %
10.56 %
12
C
D
D
C
C
S57YK10.61 %
10.56 %
Created by SH5 v.2.46.1, 24-07-2021
Registered to: G6NHU