SH5  2013 SP-DX-RTTY G6NHU
 
< Prev    |    Next >
 Callsign structure
#Callsign structure, C - char, D - digitExampleCallsigns%QSOs%
1
C
C
D
C
C
C
EA1EWY7046.67 %
7043.48 %
2
C
C
D
C
C
AC4CA3825.33 %
4226.09 %
3
C
C
D
C
EM2G1510.00 %
1911.80 %
4
C
D
C
C
C
G0MBA106.67 %
116.83 %
5
C
D
C
C
K4FX96.00 %
116.83 %
6
D
C
D
C
C
4Z4DX21.33 %
21.24 %
7
C
C
D
D
C
C
HF15UM10.67 %
10.62 %
8
D
C
D
C
3Z6O10.67 %
10.62 %
9
C
D
C
C
/
D
N2HR/310.67 %
10.62 %
10
C
D
D
C
S56A10.67 %
10.62 %
11
C
D
D
C
C
S57WO10.67 %
10.62 %
12
C
C
D
C
C
C
/
D
WB2RHM/410.67 %
10.62 %
Created by SH5 v.2.46.1, 24-07-2021
Registered to: G6NHU