SH5  2013 UR-DX-RTTY G6NHU
 
< Prev    |    Next >
 Callsign structure
#Callsign structure, C - char, D - digitExampleCallsigns%QSOs%
1
C
C
D
C
C
C
JA1HFY1537.50 %
1537.50 %
2
C
C
D
C
C
OM7AG1230.00 %
1230.00 %
3
C
C
D
C
RN6A512.50 %
512.50 %
4
C
D
C
C
K9OM37.50 %
37.50 %
5
D
C
D
C
C
C
7L2MDI25.00 %
25.00 %
6
D
C
D
C
C
4L1BR25.00 %
25.00 %
7
C
D
C
C
C
G0MBA12.50 %
12.50 %
Created by SH5 v.2.46.1, 24-07-2021
Registered to: G6NHU