SH5  2013 VOLTA-RTTY G6NHU
 
< Prev    |    Next >
 Qs per station
QSOsCallsignsStationsTotal QSOs
14Z5KU DL3MR DL5KUD DL9MS DL9SXX E73KM G0MBA GW4SKA HB9CAL HB9ERU HB9ODP HB9TOC I0/S53R I0AYU I0GIA I0HJN I0KHY I1ZQT I2BZN I2IOJ IK0PRP IK0YUO IK2DPP IK2SBB IK2VFR IK2YSJ IK3ASM IK4UOA IK4XQT IK5FKF IK6GZM IK7XNF IK8URC IN3VVK IS0LFZ IW1QN IW1RGS IW2MXY IW3RUA IW4ECF IW5EIJ IW7DOL IZ0HAP IZ2EWM IZ3GOG IZ5IOS IZ5PQT IZ7DMT IZ7XNB OH1TN OH6BA OM3PR ON6NL SP2IU SP2QCW SP5TAZ SP7PCA SP7SZW SP8CGU SP8CTE SP9KDA SQ1EIC SQ7LQJ UA6CE YL2KO YL3AIW YU1RP ZS6WB 6868
Created by SH5 v.2.46.1, 24-07-2021
Registered to: G6NHU