SH5  2017 CQ-WW-RTTY G6NHU
 
< Prev    |    Next >
 Callsign structure
#Callsign structure, C - char, D - digitExampleCallsigns%QSOs%
1
C
C
D
C
C
C
CT1GVN10125.63 %
10325.06 %
2
C
C
D
C
C
AB4GG8922.59 %
9623.36 %
3
C
C
D
C
AB4Z7218.27 %
7618.49 %
4
C
D
C
C
I4DZ5914.97 %
6014.60 %
5
C
D
C
C
C
F1RCH5513.96 %
5713.87 %
6
D
C
D
C
C
4X1ZQ51.27 %
51.22 %
7
C
D
D
C
L77D51.27 %
61.46 %
8
C
D
D
C
C
S51CT51.27 %
51.22 %
9
C
C
D
C
C
/
D
IQ5ZP/310.25 %
10.24 %
10
C
C
D
D
C
OF10A10.25 %
10.24 %
11
C
C
D
D
D
C
C
ZZ200AL10.25 %
10.24 %
Created by SH5 v.2.46.1, 24-07-2021
Registered to: G6NHU