SH5  2017 DMC-RTTY G6NHU
 
< Prev    |    Next >
 Callsign structure
#Callsign structure, C - char, D - digitExampleCallsigns%QSOs%
1
C
C
D
C
C
DK6IM2832.94 %
2931.52 %
2
C
C
D
C
C
C
CT1BXE2731.76 %
3133.70 %
3
C
C
D
C
CT7A1011.76 %
1010.87 %
4
C
D
C
C
C
F5GFA78.24 %
88.70 %
5
C
D
C
C
D1WW55.88 %
55.43 %
6
D
C
D
C
C
9A2KO22.35 %
22.17 %
7
D
C
D
C
3Z9K11.18 %
11.09 %
8
C
C
D
C
/
D
RG5A/611.18 %
11.09 %
9
C
D
D
C
C
S53MJ11.18 %
11.09 %
10
C
D
D
C
C
C
S56ECR11.18 %
11.09 %
11
C
D
D
C
S58Q11.18 %
11.09 %
12
C
C
D
D
D
C
SN100F11.18 %
22.17 %
Created by SH5 v.2.46.1, 24-07-2021
Registered to: G6NHU