432MHz

Samlet oversikt over logger på 432 MHz.
Nr.	Kall	Kl.	Poeng	Ant.	jan.	feb.	mars	april	mai	juni	juli	aug.	sep.	okt.	nov.	des.
1	LA2Z	E	247528	9		23555	35724	32178		17925	24842	28074	29580	31892	23758
2	LA6VBA	S	 99707	8	9303		18063	10860	13281	15047	14904	 6959	11290
3	LB8AE	S	 21261	5	3993	 2622			 4201		 3130		 7315
4	LA0BY	E	 15996	1									15996
5	LA5FH	S	 6237	8				 542	 1145	 1139	 542	 542	 1243	 542	 542
6	LA1KHA	S	 3672	1					 3672
7	LA1ENA	S	 3289	3				 1100	 1104	 1085
8	LA1TPA	S	 3071	1					 3071
9	LA3SHA	S	 2897	4				 589	 565	 589	 1154
10	LA5UF	S	 1095	1						 1095					

Last update 2010-12-31
By LA1KKA, Magne Nicolaysen