50 MHz

Samlet oversikt over logger på 50 MHz.
Nr.	Kall	Poeng	Ant.	jan.	feb.	mars	april	mai	juni	juli	aug.	sep.	okt.	nov.	des.
1	LA4LN	245235	12	19467	20920	9012	15535	50123	27084	25045	39262	22826	19400	19515	20993
2	LA8WF	 25945	 2						 8762		17183
3	LA3BO	 15593	 1					15593
4	LA3SHA	  1159	 1						 1159
5	LA1BN	   550	 1					  550


Last update 2011-01-05
By LA1KKA, Magne Nicolaysen