Resultater NAC februar 2020

50 MHz (6 m) | 70 MHz (4 m) | 144 MHz (2 m) | 432 MHz (70 cm) | 1.3 GHz (23 cm) | Mikrobølge

Resultatliste 50 MHz februar 2020


Nr. Kall qth qso's sqr's qrb stn. loc. Poeng
1 LA2D JO59BR 11 11 511 SA7MW JO65LJ 8868
2 LA3OCT JO49WS 4 4 392 SA5ACR JO88FR 2956

Kommentarer:
LA2D Dårlige forhold. Det ble kun 11 kontakter, fordelt på LA, SM og OZ. Alle kontakter ble kjørt på FT8. Det var ingen å høre på hverken SSB eller CW. OP: LB6D
LA3OCT OP: LA3DV

[februar Top]


Resultatliste 70 MHz februar 2020


Nr. Kall qth qso's sqr's qrb stn. loc. Poeng
1 LA2D JO59BR 3 3 985 OH7LMQ KP33MM 3334

Kommentarer:
LA2D Kjørte denne contesten med nyinnkjøpt FTdx-101D. 4m sesongen har ikke åpnet opp ennå, men det ble likevel kjørt en SSB og to meteorscatter kontakter. OP: LB6D

[februar Top]


Resultatliste 144 MHz februar 2020


Nr. Kall Kl. qth qso's sqr's qrb stn. loc. Poeng
1 LA2Z E JO59EJ 63 30 943 OH5LK KP30ON 38727
2 LA2D S JO59BR 25 17 661 OH1ND KP00XL 15108
3 LA3S S JO59CD 29 12 631 SP1MVG JO74JA 14893
4 LA3OCT S JO49WS 14 9 460 OZ1CCM JO55MQ 8285
5 LA9DM S JO59KC 19 10 431 SA7MW JO65LJ 3975
6 LA1OTX E JO59LW 6 3 520 SK7MW JO65MJ 2506
7 LB6ZH S JO59FC 5 3 318 OV3T JO46QH 2012

Kommentarer:
LA1OTX LA5YSA,LA7UPA,LA4VRA
LA2D OP: LB6D
LA2Z OPs: LB6DG, LA6MV
LA3OCT OP: LA3DV
LA3S OPs: LA2JKA, LA3BO, LA7DOA
LB6ZH Bytta ut Slim-Jim med 4el Yagi mot sør, fortsatt fra litt nedi krattet på Brøtsø, men skrudde opp til 25W. Det går stadig fremover!

[februar Top]


Resultatliste 432 MHz februar 2020


Nr. Kall Kl. qth qso's sqr's qrb stn. loc. Poeng
1 LA2Z E JO59EJ 33 21 679 SN1I JO84CE 21002
2 LA3S S JO59CC 16 11 572 DK0IZ JO43SX 10505
3 LB6ZH S JO59FC 1 1 82 LA3OCT JO49WS 582
4 LA3OCT S JO49WS 1 1 82 LB6ZH JO59FC 0

Kommetarer:
LA2Z Svake vinter forhold og lav deltagelse. Worked DXCCs: DL:1, LA:3, OZ:8, SM:20 og SP:1. OP: LA6MV
LA3OCT OP: LA3DV
LA3S OPs: LA2JKA, LA3BO

[februar Top]


Resultatliste 1.3 GHz februar 2020

Ingen logger mottatt.

[februar Top]


Resultatliste mikrobølge februar 2020


Ingen logger mottatt.

[februar Top]


Last update 2020-05-15
By LA1KKA