NRAU NAC 2005


Regler for 2005

Resultater 2005:
Bruk "tilbake" i nettleseren for returnere fra listene!
Januar Februar Mars April Mai Juni
Juli August September Oktober November Desember

Sammendrag 2005:
Her er en samlet oversikt over logger pr. seksjon:
(Justeres til maks. 9 tellende tester)
144 432 1296 50 Mikro


E-mail: [email protected]
[Tilbake til VHF hovedside]

Last update 2005-06-20
By LA1KKA