[Tilbake til VHF hovedside]

NRAU Nordisk Aktivitets Contest 2003 (NRAU NAC).

Regler for månedstestene på VHF/UHF/mikrobølge.


1. Deltakere  2. Testseksjoner/dato  3. Tidspunkt  4. Kontakter  5. Modulasjonsarter  6. Rapporter 
7. Poengberegning  8. Logger  9. Bedømming  10. Vinnere  11. Diverse

1. Deltakere
Testen er åpen for alle lisensierte radioamatører som opererer fra norsk territorium. Multioperatør/gruppestasjoner kan delta, men bruk av flere sendere eller mottakere samtidig tillates ikke. Det tillates ikke at flere radioamatører bruker samme utstyr, unntatt for mikrobølge seksjonen. Bruk av spesielle kallesignaler regnes som ny deltaker i årssammendraget. Testene kan kjøres fra hvor som helst innen norsk territorium, men bare ett QTH tillates benyttet for hver enkelt test.

2. Testseksjoner/dato
Testenes fem testseksjoner/klasser avvikles på følgende dager:
144 MHz: 1. tirsdag i måneden
432 MHz: 2. tirsdag i måneden
1296 MHz: 3. tirsdag i måneden
50 MHz: 4. tirsdag i måneden
2,3 GHz & up: 4. tirsdag i måneden

3. Tidspunkt
Alle testene skal kjøres i tiden 1900-2300 norsk tid (dvs. 1800 - 2200 UTC ved vintertid, og 1700-2100 UTC ved sommertid).

4. Kontakter
Hver stasjon skal bare telle en gang for hvert bånd. QSO over aktiv repeater, satellitt og EME er ikke gyldig. Bruk av opptaks- og avspillingsutstyr som hjelpemiddel ved mottagning er ikke tillatt. Operasjonen forutsettes å være i henhold til IARU Region 1 båndplan for de respektive bånd.

5. Modulasjonsarter
SSB, CW, AM og FM tillates.

6. Rapporter
Det skal utveksles RS(T) og LOKATOR, f.eks. 589/JO59JX

7. Poengberegning
50 MHz: 1 poeng pr. km + 500 poeng for hver ny kontaktede storrute (f.eks J049, JO59).
144 MHz: 1 poeng pr. km + 500 poeng for hver ny kontaktede storrute (f.eks J049, JO59).
432 MHz: 1 poeng pr. km + 300 poeng for hver ny kontaktede storrute (f.eks J049, JO59).
1296 MHz: 1 poeng pr. km + 300 poeng for hver ny kontaktede storrute (f.eks J049, JO59).
2,3 GHz & up: 1 poeng pr. km ganger GHz multiplier + 300 poeng for hver ny kjørte storrute (f.eks J049, J059). Hver storrute teller bare en gang, selv om den kontaktes på flere bånd i testen.
GHz
multiplier:
2,3 GHz = 2
3,4 GHz = 3
5,7 GHz = 4
10 GHz = 5
24 GHz = 6
47 GHz = 7

8. Logger
Det skal benyttes et dataprogram (f.eks TACLog, TestLogg el.l.) eller loggark med oppsett tilsvarende standard IARU Region 1 VHF/UHF/Mikrobølge loggark. Loggark kan fåes fra testmanager eller NRRL's kontor. Det skrives separate logger for hver av de fem seksjonene. Logger skal senest 1 (en) uke etter at testen er avholdt være sendt direkte til NRRL's VHF testmanager (helst via e-post). Logger via e-post eller pakkeradio sendes som tekstfiler, og betraktes som fremsendt når kvittering fra testmanager er mottatt.

9. Bedømming
Uleselige logger kan helt eller delvis bli forkastet. Ved åpenbare feil i kallesignal eller lokator, vil QSO'en bli forkastet. Ved mindre feil reduseres kontaktens poeng etter følgende oppsett: 1 feil 25%, 2 feil 50%, 3 feil eller flere 100%

Dubletter straffes med 10 ganger poengsummen som kreves. Ved føring av logg på data med program for avstandsberegning, forlanges at minimum storsirkelformelen eller program med større nøyaktighet benyttes. Manuelt utregnede logger godtas, men poengsummen kan bli forandret av testmanager. Alle deltakere i testen oppfordres til å sende inn logger. Sjekklogger er alltid velkomne fra de som ikke ønsker å regne ut poengsum.

Eventuelle klager på testmanagerens bedømming må foretas senest en (1) måned etter publisering av resultatene. Klager stiles til testmanager og vedlegges dokumentasjon.

10. Vinnere
Klassevinnere er de som oppnår flest poeng i løpet av året. De maksimalt 9 (ni) beste testene er tellende i sammendraget for hver deltaker. De 3 (tre) beste i hver klasse får diplom.

11. Diverse
Disse regler gjelder fra januar 2002. I ‘Amatørradio’ vil du finne hvem som er testansvarlig til enhver tid, samt opplysninger om adresser for hvor logger skal sendes.

[Top]  [Tilbake til VHF hovedside]

Last update 2003-01-02
By LA1KKA