NRAU Nordisk Aktivitets Contest 2004 (NRAU NAC).

Regler for månedstestene på VHF/UHF/mikrobølge.


1. Deltakere  2. Testseksjoner/dato  3. Tidspunkt  4. Kontakter  5. Modulasjonsarter  6. Rapporter 
7. Poengberegning  8. Logger  9. Bedømming  10. Vinnere  11. Diverse

1. Deltakere
Testen er åpen for alle radioamatører som opererer fra norsk territorium. Multioperatør/gruppestasjoner kan delta, men bruk av flere sendere eller mottakere samtidig tillates ikke. Det tillates ikke at flere radioamatører bruker samme utstyr, unntatt for for klassen 2,3GHz & up. Bruk av spesielle kallesignaler regnes som ny deltaker i årssammendraget. Testene kan kjøres fra hvor som helst innen norsk territorium, men bare ett QTH tillates benyttet for hver enkelt test.

2. Testklasser/dager
Testenes fem klasser avvikles på følgende dager:
144 MHz: 1. tirsdag i måneden
432 MHz: 2. tirsdag i måneden
1296 MHz: 3. tirsdag i måneden
50 MHz: 4. tirsdag i måneden
2,3 GHz & up: 4. tirsdag i måneden

3. Tidspunkt
Alle testene skal kjøres i tiden 1900-2300 norsk tid (dvs. 1800 - 2200 UTC ved vintertid, og 1700-2100 UTC ved sommertid).

4. Kontakter
Hver stasjon skal bare telle en gang i hver test. QSO over aktiv repeater, satellitt og EME er ikke gyldig. Bruk av offentlig tilgjengelig telenett tillates ikke brukt som en del av transmisjonskjeden.

5. Modulasjonsarter
Operasjonen skal være i henhold til IARU Region 1 båndplan for de respektive bånd.

6. Rapporter
Det skal utveksles RS(T) og LOKATOR, f.eks. 589/JO59JX

7. Poengberegning
50, 144, 432, 1296 MHz: 1 poeng pr. km + 500 poeng for hver ny kontaktede storrute (f.eks J049, JO59).
2,3 GHz & up: 1 poeng pr. km ganger GHz multiplier + 500 poeng for hver ny kjørte storrute (f.eks J049, J059). Hver storrute teller bare en gang, selv om den kontaktes på flere bånd i testen.
GHz
multiplier:
2,3 GHz = 2
3,4 GHz = 3
5,7 GHz = 4
10 GHz = 5
24 GHz = 6
47 GHz = 7

8. Logger
Det skal benyttes et dataprogram (f.eks TACLog, TestLogg el.l.) eller loggark med oppsett tilsvarende standard IARU Region 1 VHF/UHF/Mikrobølge loggark. Loggark kan fåes fra testmanager eller NRRL's kontor. Manuelt utregnede logger godtas, men poengsummen kan bli forandret av testmanager. Det skrives separate logger for hver av de fem klassene. Logger skal senest 1 (en) uke etter at testen er avholdt være sendt direkte til NRRL's VHF testmanager (helst via e-post). Logger via e-post sendes som tekstfiler, og betraktes som fremsendt når kvittering fra testmanager er mottatt.

Alle deltakere i testene oppfordres til å sende inn logger. Sjekklogger er alltid velkomne fra de som ikke ønsker å regne ut poengsum.

9. Bedømming
Uleselige logger kan helt eller delvis bli forkastet. Ved åpenbare feil i kallesignal eller lokator, vil QSO'en bli forkastet. Ved mindre feil reduseres kontaktens poeng etter følgende oppsett: 1 feil 25%, 2 feil 50%, 3 feil eller flere 100%

Dubletter straffes med 10 ganger poengsummen som kreves.

Eventuelle klager må fremsettes senest en (1) måned etter publisering av resultatene i Amatørradio. Klager stiles til testmanager og vedlegges dokumentasjon.

10. Vinnere
Klassevinnere er de som oppnår flest poeng i løpet av året. De 9 (ni) beste testene er tellende i sammendraget for hver deltaker. De 3 (tre) beste i hver klasse får diplom. Dersom det oppnås tilstrekkelig deltakelse i en klasse (minimum 12 innsendte testlogger i løpet av et år) vil vinneren motta plakett.

11. Diverse
Disse regler gjelder fra januar 2004. I "Amatørradio" vil du finne hvem som er testansvarlig til enhver tid, samt opplysninger om adresser for hvor logger skal sendes.


Last update 2003-11-22
By LA1KKA