Resultater januar 2003

144 MHz (2 m) 432 MHz (70 cm) 1296 MHz (23 cm) 50 MHz (6 m) Mikrobølge

Resultatliste 144 MHz januar 2003


# Call   qth   QSO's SQR's QRB  Stn   Loc   Poeng
1 LA2Z   JO59EJ  97  43  943  OH5LK  KP30ON  62702
2 LA1T   JO59FE  86  38  946  OH5LK  KP30ON  50205
3 LA8WF  JO59GV  27  16  611  DL3TW  JO44SK  15392
4 LA5KJA  JP50IV  14   7  610  SM7UYS  JO65MN  6580
5 LA2JKA  JO59CE  12   6  464  OZ1ALS  JO45WA  5441
6 LA2PKA  JO59FK  10   6  476  SK7MW  JO65MJ  4883
7 LA9CM  JO59CC  7   6  377  OZ1IEP  JO55XU  4261
8 LA9TJA  JP51DE  2   2  200  LA2Z   JO59EJ  1240
9 LC2AAT  JO59ET  2   1   70  LA1T   JO59FE   616


Kommentarer:
LA1T   Aurora 1. timen og fra tid til annen i løpet av testen.
     Forholdsvis liten aktivitet og lite å gjøre de 2 siste 
     timene. OPs: LA6LCA, LA9UX
LA2JKA  Hvor ble det av de norske? Er fotballen viktigere?
LA2PKA  Merkelige conds.
LA2Z   Brukbar aurora i store deler av testen mot SM og OH. 
     Det ble kjørt tomt etterhvert, liten deltakelse? Svak tropo
     men fikk med 3 DL i JO43 mot slutten. OPs: LA3BO, LA6MV
LA5KJA  Kondisjoner litt lave for testen. Lite aktivitet fra LA, LB, LC.
LA8WF  Litt aurora i test start var oppløftende, men det var stort 
     sett kun stasjoner nord for 60 gtrader. Ellers savnet jeg mange
     gamle signaturer i testen. Kjørte en DL-stn men ingen OZ!
LC2AAT  TestloggWIN er simpelthen genialt! 
     Endelig et brukervennlig program!!!
[januar Top]

Resultatliste 432 MHz januar 2003


# Call   qth   QSO's SQR's QRB Stn  Loc   Poeng
1 LA2Z   JO59EJ  37  18  554 DL3TW JO44SK  16876 
2 LA8WF  JO59GV  5   3   253 SM6X  JO68SF  1489 
3 LA2PKA  JO59FK  4   3   222 SK6EI JO68VK  1311 


Kommentarer:
LA2PKA  Variable tropoconds. Hørte et par oz og flere sm stns.
     vy qsb. fikk bare 2 sm6 og 2 la stns. var med ca 3 timer.
LA2Z   Svake conds og ODX. Tok seg litt opp etterhvert,
     så resultat ble OK.
LA8WF  QRV 90% av testen men lite å få tak i! Dårlige conds
     denne gang? Håper det blir bedre utover våren.

[januar Top]

Resultatliste 1296 MHz januar 2003


# Call  qth   QSO's SQR's QRB Stn   Loc   Poeng
1 LA8WF JO59GV  1   1   325 SM6ESG JO67CC  625

Kommentarer:
LA8WF  Det ble med den ene qso-en da ingen flere ble hørt.
     Kjørte med 6W i antenna, en 23 el. Tonna, som stod inne
     i shacken og beamet gjennom dobbelt glasrute!!!
     Dette var min 1. CW QSO på 23 cm båndet og min 1. SM-stn!!
     SM6ESG var også min 1. SM på 70 CM 5/7 1971!!!
[januar Top]

Resultatliste 50 MHz januar 2003


# Call   qth   QSO's SQR's QRB  Stn   Loc   Poeng
1 LA1V   JP50JA  15  10  1118 ON4ANT JO20AR 9793
2 LA8WF  JO59GV  10   7   483 SM7VXS JO65UV 5731
3 LA2PKA  JO59FK  6   4   251 SM6C  JO78FM 2710


Kommentarer:
LA1V   Svak deltagelse. Noen av de faste deltagerne var
     tydeligvis på mikrobølge, dessverre. Forholdene var i
     tillegg svake. Kontakt med Belgia på kombinasjon
     ionoscatter/MS, England på MS, og Tyskland, Sverige og
     Danmark på svak tropo. Operatør var LA4LN.
LA2PKA  Flate conds. Lite å høre.
LA8WF  Noen Flere stn's hadde vært fint.


[januar Top]

Resultatliste mikrobølge januar 2003

Ingen logger mottatt.
[januar Top]

Last update 2003-05-01
By LA1KKA