Resultater februar 2003

144 MHz (2 m) 432 MHz (70 cm) 1296 MHz (23 cm) 50 MHz (6 m) Mikrobølge

Resultatliste 144 MHz februar 2003


# Call   qth   QSO's SQR's QRB  Stn   Loc   Points
1 LA2Z   JO59EJ  106  47   997 LY2BAW  KO25KA  67912
2 LA1T   JO59FE  63  31   946 OH5LK  KP30ON  37738
3 LA1BR  JP50JU  26  22  1082 RX1AS  KO59FX  24182
4 LA8WF  JO59GV  30  17   788 OH6QR  KP22BN  18463
5 LA9CM  JO59CC  18  12   823 OH3AA  KP21GA  8881
6 LA2JKA  JO59CE  10  5   530 DL3TW  JO44SK  4627
7 LA2PKA  JO59FK  7   4   559 SM3VAC  JP83VA  3337
8 LA8BCA  JP41TP  3   2   278 LA1T   JO59FE  1489


Kommentarer:
LA1T   OPs: LA6LCA, LA9UX
LA2JKA  Hadde ikke si mye tid under testen, men forholdene var
     vel ikke de beste.
LA2PKA  Variable conds. Veldig qsb. mye aurora mot slutten.
LA2Z   Hyggelig med aurora nir det er test. Var merkelig i
     starten med bare stasjoner langt syd. Var svak og krevde
     uvanlige beam retninger. Etterhvert ble aurora sterkere
     med de vanlige OH og SM stn. OPs: LA3BO, LA6MV
LA8WF  Spennende med litt aurora refleks pi visse tider.
     Siste ó time hadde sk4ao fine signaler som eneste 
     stasjon, merkelig. Skyltes dette fi som var i gang?
[februar Top]

Resultatliste 432 MHz februar 2003


# Call   qth   QSO's  SQR's  QRB   Stn   Loc   Points
1 LA8WF  JO59GV  9    6    523   SK7MW  JO65MJ  3999
2 LA2PKA  JO59FK  2    2    274   SM5CKG/5 JO78MR  926


Kommentarer:
LA2PKA  Elendige conds. Noe tropo, men hadde forventa mer. Et par svake
     stns var i høre i løpet av de første timene.
LA8WF  QRV under hele testen, mensvÁrt tyst til sine tider. Mni cq til
     oz forgjeves; helt tyst. 7 sm stns, kun 2 la's
[februar Top]

Resultatliste 1296 MHz februar 2003


# Call   qth   QSO's  SQR's  QRB   Stn   Loc   Points
1 LA2Z   JO59EJ  22    12    473   SK7MW  JO65MJ  9579
2 LA2PKA  JO59FK  2    2    130   SM6DJH  JO58PI  737


Kommentarer:
LA2PKA  Hørte lite. Jeg hater kolrabistappe. Ellers ble det 2 qsos.
LA2Z   Endelig ble det brukbar tropo conds. Tildels meget sterke signaler.
     Beste ODX ikke mer enn vanlig. Beste resultat si langt fra LA2Z.
     OPs: LA5EKA, LA6MV
[februar Top]

Resultatliste 50 MHz februar 2003


# Call   qth   QSO's  SQR's  QRB   Stn   Loc   Points
1 LA1V   JP50JA  17    11    1118   ON4ANT  JO20AR  10706
2 LA8WF  JO59GV  21    9    438   OZ9KY  JO45VX  7610
3 LA6PV  JO59KW  10    9    445   OZ9KY  JO45VX  6151
4 LA2PKA  JO59FK  9    7    251   SM6C   JO78FM  4757


Kommentarer:
LA1V   Svake forhold og svak deltagelse. Flere av "de gamle" deltagerne 
     er på høyere frekvenser etter omlegging av reglene, som ikke slo
     heldig ut for 6 m. Fikk kontakter med svenske stasjoner på svak 
     tropo mot sydøst. Men klarte kontakter med Belgia, England og 
     Litauen via meteorscatter. Operat¦r var LA4LN.
LA2PKA  Flate conds. Hørte antydning til ms. (ikke microsoft)
     OPs: la2pka og la5ska
LA8WF  Mest lokale stn's, ingen aurora eller sporadisk E ble observert.

[februar Top]

Resultatliste mikrobølge februar 2003

Ingen logger mottatt.
[februar Top]

Last update 2003-05-03
By LA1KKA