Resultater september 2003

144 MHz (2 m) 432 MHz (70 cm) 1296 MHz (23 cm) 50 MHz (6 m) Mikrobølge

Resultatliste 144 MHz september 2003


#	Call	qth	QSO's	SQR's	QRB	Stn	Loc	Poeng
1	LA1T	JO59FB	131	50	976	OK1KVK	JO60JJ	76830
2	LA2Z	JO59EJ	113	45	981	DF7KF	JO30GU	65849
3	LA0BY	JO59IX	89	35	775	PA3CEE	JO33JI	49997
4	LA2CFA	JO48JL	46	23	935	OK1KVK	JO60JJ	26049
5	LA8WF	JO59GV	28	17	611	DL3TW	JO44SK	17241
6	LA9CM	JO59CC	15	9	521	DL3TW	JO44SK	8059
7	LA2PKA	JO59FK	18	9	559	DL3TW	JO44SK	7488
8	LA6XF	JP50OJ	10	6	572	SK7CY	JO65RJ	5215
9	LA8BCA	JP41TP	3	2	290	LA1T	JO59FB	1760

Kommentarer:
LA0BY	Flate conds, Aurora forsvant før testen begynte. 
	Hørte også SK7HR, LA5KJA, OZ2GM, OH6QR, OZ2LD og SL2ZA.
LA1T	Normale conds - med noen DX innslag innimellom. Ingen aurora detektert. 
	Op's: LA6LCA, LC4YAT, LA9UX
LA2CFA	Grei test uten de helt store forhold.
LA2PKA	Brukbare conds, men mye qsb.
LA2Z	Brukbar respons på ssb i starten mot S og SØ. Fikk SP4MPB i KO03 på ssb. 
	Etterhvert på cw fikk vi med 13 DL og 2 PA. Bra beste QRB. Mye svake signaler. 
	Avstand gav pussig nok ikke store utslag på signalstyrke. Op's: LA3BO;LA6MV
LA8WF	2 DL-stasjoner tydet på conds litt over normalt, men kun 2 OZ-stasjoner var 
	jo ikke mye. De beamer vel 99% vekk fra JO59?
[september Top]

Resultatliste 432 MHz september 2003


#	Call	qth	QSO's	SQR's	QRB	Stn	Loc	Poeng
1	LA2Z	JO59EJ	52	28	825	DK3WG	JO72GI	26297
2	LA0BY	JO59IX	36	24	881	DK3WG	JO72GI	20682
3	LA8WF	JO59GV	11	8	523	SK7MW	JO65MJ	4771
4	LA1KHA	JO49SE	2	2	473	SK7MW	JO65MJ	1126

Kommentarer:

LA0BY	Mye QSB men litt løft mot øst i toppene. Hørte flere stasjoner
	som jeg ikke klarte å loggføre (OZ7IS, OZ9KY, SM5XJO, SM7ATL).
LA2Z	Begynte litt tregt,men det ble respons østover og senere også
	mot OZ/DL. DL : 4,  OH0: 1, OZ: 10, SM: 29, SP: 1, LA : 6.
	Resultat litt over gjennomsnitt. Op's: LA2PKA, LA6MV
LA8WF	SK7MW hadde sterke signaler (523 km) men ingen OZ-stn hørt 
	trots iherdig cq i den retningen.

[september Top]

Resultatliste 1296 MHz september 2003


#	Call	qth	QSO's	SQR's	QRB	Stn	Loc	Poeng
1	LA2Z	JO59EJ	19	11	639	DJ8MS	JO63AR	10127
2	LA2PKA	JO59FK	2	2	130	SM6DJH	J058PI	737

Kommentarer:
LA2Z	Bedre tropo conds enn normalt. Virket som det var klart bedre lenger syd. 
	Med litt tolmodighet fikk vi vi etterhvert DL:3, OZ:5, SM:9 og LA:2. 
	Op's: LA5EKA, LA6MV
[september Top]

Resultatliste 50 MHz september 2003


#	Call	qth	QSO's	SQR's	QRB	Stn	Loc	Poeng
1	LA1V	JP50JA	12	9	508	OZ5W	JO55UL	6853
2	LA8WF	JO59GV	10	8	438	OZ9KY	JO45VX	6826
3	LA2PKA	JO59FK	2	2	68	LA1V	JP50JA	1127

Kommentarer:
LA1V	Svake kondisjoner. Op: LA4LN.
LA2PKA	Har aldri opplevd  høre så lite under en 6m test. Flate conds
	+ liten aktivitet gjorde at det ble kun 2 qsos.

[september Top]

Resultatliste mikrobølge september 2003


Ingen logger mottatt.
[september Top]

Last update 2003-11-14
By LA1KKA