Resultater mars 2004

144 MHz (2 m) 432 MHz (70 cm) 1296 MHz (23 cm) 50 MHz (6 m) Mikrobølge

Resultatliste 144 MHz mars 2004


#	Call	qth	QSO's	SQR's	QRB	Stn	Loc	Poeng
1	LA2Z	JO59EJ	107	42	990	OH7C	KP32RT	60648
2	LA1T	JO59FE	66	34	945	OH5LK	KP30ON	39193
3	LA0BY	JO59IX	61	31	910	OH5LK	KP30ON	37809
4	LA2CFA	JO48JL	52	25	741	SP2IQW	JO94MV	28465
5	LA8WF	JO59GV	28	18	788	OH6QR	KP22BN	16877
6	LA9CM	JO59CC	21	14	580	DL6NDK	JO53BV	12720
7	LA2JKA	JO59CE	11	6	464	OZ1ALS	JO45VA	5674
8	LA4YGA	JO48AE	2	2	234	OZ1BEF	JO46OE	5156
9	LA5KJA	JP50IV	9	4	410	SK6DK	JO67EH	3975
10	LA1CNA	JO49TE	3	2	51	LA2Z	JO59EJ	1065
11	LA1KHA	JO49SE	2	2	53	LA2Z	JO59EJ	1060

Kommentarer:
LA0BY	Kaldt start på sesongen, og i hvert fall uten conds. Svak Aurora den 
	siste timen reddet resultatet. Hørte også SP2IQW og SK7JD.
LA1T	OPs: LA6LCA, LA9UX
LA2CFA	Litt laber test men med noen artige kontakter. Min første SP i boks.
LA2Z	Ganske flate tropo kondisjoner, spesiellt sydover og på CW. 
	Fikk variabel aurora siste timen. OPs: LA3BO, LA6MV
LA8WF	Hørt oz9ky ssb, sm9mw ikke hørt cw/ssb. Noen relativt korte 
	auroraåpninger satte spiss på testen.

[mars Top]

Resultatliste 432 MHz mars 2004


#	Call	qth	QSO's	SQR's	QRB	Stn	Loc	Poeng
1	LA0BY	JO59IX	41	26	965	LY2IC	KO14WW	29454
2	LA2Z	JO59EJ	39	25	951	LY2IC	KO14WW	25523
3	LA8WF	JO59GV	11	8	703	DL1SUN	JO53PN	7011

Kommentarer:
LA0BY	Fint med Aurora den første halvtimen. Den kom tilbake 2 t senere.
LA2Z	Beste auroraforhold under 70cm test i ca 35min.15stk. Ellers svake forhold.
LA8WF	Mistet første 25 min. av aurora åpningen. Ellers normale conds. 
	Hørt sm3lbn, sm0fzh og sk4bx.

[mars Top]

Resultatliste 1296 MHz mars 2004


#	Call	qth	QSO's	SQR's	QRB	Stn	Loc	Poeng
1	LA2Z	JO59EJ	20	11	554	DL3TW	JO44SK	11653
2	LA8WF	JO59GV	3	2	258	SM6EAN	JO57WQ	1491

Kommentarer:
LA2Z	Svake tropo forhold. Mye svake signaler som krevde tolmodighet. 
	Uten cw hadde dette blitt magert resultat. Fikk DL3TW og ble rapportert 
	hørt i Berlin, men han ble for svak. OPs: LA5EKA, LA6MV
LA8WF	Kondisjoner?, Hørte ikke fyret i Gøteborg. Hadde nesten QSO med 
	SK0UX som var RST 319  men forsvandt i QSB, trist! Savnet 3 lokale stn's.

[mars Top]

Resultatliste 50 MHz mars 2004


#	Call	qth	QSO's	SQR's	QRB	Stn	Loc	Poeng
1	LA1V	JO49SQ	23	17	1600	S57RR	JN65TM	19775
2	LA8WF	JO59GV	6	5	483	SM7VXS	JO65UV	4010
3	LA2JKA	JO59CE	1	1	67	LA1V	JO49SQ	567

Kommentarer:
LA1V	Opererte portabelt nær Knutehytta ved Kongsberg. En time og ett 
	kvarter med aurora, men relativt få deltagere? Fikk tak i bare 6 fra 
	Finland og 2 fra Åland mens auroraen varte, og det var plass til mange 
	flere på båndet! Tropo var unormalt svak, så de få kontaktede svensker 
	og dansker ble hjulpet av meteorscatter. De siste minutter av testen 
	ble S57RR kontaktet via scatter, en distanse på 1600 kilometer! 
	Uvant kost på en mars-test. Enslig operatør i sneen var LA4LN.
LA8WF	Hørte SK6HD men ingen QSO. Ingen aurora observert hos meg selv om 
	enkelte hadde QSO via aurora. QRV ca 90 %.Svært lite å høre/kjøre trots 
	iherdige CQ og mye finlytting. Labre conds?


[mars Top]

Resultatliste mikrobølge mars 2004

Ingen logger mottatt.
[mars Top]

Last update 2005-04-22
By LA1KKA