Regler for IARU Region 1 145 MHz Contest 4-5 September 2009
(Norsk forkortet versjon av engelsk tekst)

1. Deltagere.
Alle lisensierte radio amatører i Region 1 kan delta i contesten. Multi-operatør stasjoner aksepteres under forutsettning av at bare ett kallesignal
benyttes i løpet av testen. Lisensbestemmelser og IARU Region 1 båndplan skal overholdes.

2. Contest seksjoner.
I : Stasjoner med single operatør uten hjelp under contesten

II : Alle andre deltagere (multi-operatør)

Det skal ikke brukes mer enn en sender av gangen. Alt uststyr skal være plasert innenfor en en tenkt sirkel med maksimun 500 m i diameter.
Samme lokalitet benyttes under hele testen.

3. Dato.
Contesten avholdes i 2009 fra lørdag 5. september kl. 14.00 UTC til søndag 6. september kl. 14.00 UTC.

4. Kontakter.
Hver stasjon kan kontakten en gang enten den er fast, protabel eller mobil. Hvis en stasjon kontaktes mer enn en gang skal det merkes som dublett og loggføres med 0 poeng. Kontakter via repeater gir ikke poeng.

5. Modulasjonsarter.
Følgende kan brukes: A1A, J3E eller F3E (G3E).

6. Rapporter.
Utvekslet rapport skal inneholde RS eller RST etterfulgt av serienummer som starter fra 001 og økes med 1 for hver kontakt.
Videre utveksles full lokator (6 tegn) - (eksempler: 59003 JN87UE or 579123 JO30CD).

7. Poeng.
Det gis ett poeng pr. kilometer (avrundet ned til nærmeste hele tall og pluss 1 km.)

8. Log
Log skal utfylles i digital/elektronisk form i godkjent Region 1 format - REG1TEST (f.eks LOGGER, TACLog, WinContest 4.x, UcxLog 6.41 osv.)
Logger sendes nasjonal VHF contest manager senest andre mandag etter contesten (14. september 2009)
For sent innsendte logger vil ikke bli medregnet. Ved innsending av logg har deltageren akseptert testreglene.

9. Bedømmelse
Den endelige bedømmelse foretas av den arrangerende forening som har den endelige avgjørelse.
En hver feil i en loggført kontakt medfører tap av poeng for denne qso.

Kommentar fra test manager:
Det er nå startet med felles elektronisk sjekk av logger til IARU vhf tester.
Via en web-side er det nå mye enklere å få levert loggger og å finne igjen resultater når en test er ferdig behandlet. Selv små feil blir her fanget opp slik at det er stor sannsynlighet for at resulatet blir lavere enn 'claimed score'. Det er fornuftig å benytte korrekt klokke under testen da det ikke aksepteres mye tidsavvik for qso'er hvor motstasjon også leverer logg.

10. Diplomer
Vinneren i hver seksjon vil motta ett diplom.

11. Innsending av Log
Logger sendes som EDI (REG1TEST) format til: la1kka (at) nrrl. no