Informasjon om tester

VHF testene kan vi dele inn i tre grupper: nasjonale, nordiske og internasjonale.

De ukentlige testene våre har hatt betegnelsen 'aktivitetstestene', og omtales også som 'NAC' for den engelske betegnelsen Nordic Activity Contest. Siden dette er en samordnet aktivitet i norden med nasjonal resultathåndtering kalles den også for NRAU NAC. I en utenlandsk testkalender vil NAC kunne stå med referanse til EDR (OZ) siden det her er en åpen klasse hvor alle utenfor norden kan delta. Tirsdager er etter hvert blitt felles dag for tester i store deler av Europa. Det er ikke uvanlig at det på f.eks 144 MHz blir mere enn 100 kontakter på en kveld. Selv med forholdsvis enkelt utstyr og lav utgangseffekt kan det bli mange artige kontakter når forholdene er gode.

Nordiske tester som er avtalt innen NRAU er SARL i mars, SSA i mai, EDR i juli og NRRL i september og oktober. Dette er første hele weekend i måneden (når både lørdag og søndag er i samme måned) og omfatter som regel alle bånd vi kaller VHF (50 & up - fra 50 MHz til de store GHz). For NRRL sin del faller denne testen sammen med IARU Reg. 1 sin VHF og UHF test. Derfor er det tilsvarende bånd som for disse testene! I tillegg er det kvartalstester på 144 MHz i både Sverige og Danmark (3. søndag i hver tredje måned) hvor den danske som kalles DAVUS Quaterly Contest er for alle. Det er også en NRAU Christmas Contest på 144 MHz, 432 MHz og 1,3Ghz hvor det er klasser for nordiske deltagere og åpen klasse.

IARU Region 1 arrangerer tester på de ulike "VHF" båndene hvor det går på omgang hvem som er arrangør. Dette er 24-timers tester som starter på lørdag kl. 14 UTC og går til søndag kl. 14 UTC. Disse testene er 50 MHz i juni (tredje lørdag), 144 MHz i september (første lørdag), 432 MHz/GHz i oktober (første lørdag) og 144 MHz Memorial Marconi (CW) i november (første lørdag). Det ikke alltid like lett å finne ut hvem som har ansvaret hvert år, men det ser ut til at det blir de samme som arrangerer testene år etter år. Jeg har ikke fått tak i alle resultatene for disse testene. Uansett skulle det gjerne vært flere deltakere fra Norge med i disse testene, og f.eks 144 MHz testen arrangeres samtidig med NRRL Field Day slik at det er en liten synergi her.

Det er en rekke tester i mange land som arrangeres i løpet av året. I mange av disse er det ikke like sannsynlig at en deltakelse fra Norge vil gi en god plassering eller at det er en klasse man kan delta i. Allikevel vil disse testene gi en indikasjon på at det kan være aktivitet som gjør at det kan bli mange gode kontakter.
Linker til oversikt over testene som finnes endrer seg ofte, og det er vanskelig å ha noen spesielle listet her. Søk på vhf sider i europa og finn noe som passer for deg!


Sist endret 2014.01.29