Lipoprotein(a)

Tuore tutkimustieto antaa vakuuttavaa näyttöä siitä, että suurentunut Lipoproteiini(a) = Lp(a) -pitoisuus on paitsi sepelvaltimotaudin myös iskeemisen aivoinfarktin ja aorttaläpän ahtaumien riskitekijä. Suurentunut Lp(a)-pitoisuus liittyy valtimoahtauman ja valtimotromboosin riskin lisääntymiseen kaikissa keskeisissä valtimopuuston osissa.
https://www.duodecimlehti.fi/duo15611

Sydän- ja verisuonitaudit (CV) aiheuttavat suurimman osan maailmanlaajuisesta kuolleisuudesta, ja korkeampi lipoproteiinitaso (Lp)-(a) tunnustetaan yleiseksi myötävaikuttavaksi riskitekijäksi.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31307832/

Tutkimukset kertoo että ruokavaliolla voidaan muuttaa Lipoprotein(a) pitoisuutta veressä.

Jotkut tutkimukset viittaavat siihen, että statiinit saattavat hieman nostaa Lp(a)-tasoja, mutta niitä suositellaan silti, koska ne alentavat LDL-kolesterolia.
https://www.cdc.gov/genomics/disease/lipoprotein_a.htm

Kasvuhormoni lisää Lipoproteiini(a)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36115257/

Kookosöljy alentaa Lipoproteiini(a)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14608053/

Tyydyttyneet rasvat alentavat Lipoproteiini(a)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9327759/

Tyydyttyneen rasvan vähentäminen NOSTAA Lipoproteiini(a)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9514413/

Hiilihydraatit lisää Lipoproteiini(a)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18065577/

Vähärasvainen hiilihydraattipitoinen (LFHC) ruokavalio aiheuttaa plasman Lp(a)-pitoisuuden nousua.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20713651/

Yhteenveto:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7400957/
Havainnot osoittavat, että SFA-saannin alentaminen vähentää LDL-kolesterolia, mutta samanaikaisesti Lp(a) lisääntyy.
Lp(a):n nousua on havaittu myös muissa tutkimuksissa, joissa SFA korvattiin MUFA:lla tai MUFA:n ja PUFA:n yhdistelmällä.
Kaikilla oli merkitsevä Lp(a)-arvojen nousu, kun SFA korvattiin öljyhapolla.
Vähärasvainen ruokavalio vähensi suurempien LDL-hiukkasten pitoisuutta ja lisäsi pienempiä LDL-hiukkasia, minkä vuoksi LDL-huippuhiukkasten kokonaishalkaisija pieneni.
40% rasvaa verrattuna 20% rasvaa kcal, vähärasvainen ruokavalio lisää lipoproteiini a:ta, myös triglyseridit nousi vähärasvaisella.
Mantelien, tumman suklaan ja kaakaon sisällyttäminen tyypilliseen amerikkalaiseen ruokavalioon ylittämättä energiantarvetta voi vähentää sepelvaltimotaudin riskiä eli alentaa pikkuisen lipoproteiini a:ta.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29187388/

Q10 alentaa Lipoprotein(a)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26836888/


VÄÄRIN LAIHDUTETTU!

Sydän- ja verisuonitautien esiintyvyyttä ei vähentänyt vähäenerginen, vähärasvainen ruokavalio ja fyysinen aktiivisuus.
Samanaikainen Lp(a)-tasojen nousu voisi olla yksi selitys sille, miksi tämä elämäntapamuutos ei vähentänyt sydän- ja verisuonitautitapahtumia.
Mm. VLCD vähärasvainen painonpudotus ei vähentänyt Lipoproteiini (a):ta vaan nosti, samalla tavalla kuin kaikissa muissakin vähärasvaisissa ruokavalioryhmissä.
Kokonaisrasvan ja tyydyttyneen rasvan lisääntyneen saannin on havaittu alentavan Lp(a)-tasoja, kun taas kertatyydyttymättömien rasvahappojen lisääntynyt saanti yleensä nosti Lp(a)-tasoja terveillä henkilöillä.
Vähärasvainen painonpudotus vähentää ruokavalion aiheuttaman painonpudotuksen hyödyllisiä kardiometabolisia vaikutuksia.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5423997/

Faghihnin on ehdottanut, että vähärasvainen ruokavalio johtaa Lp(a)-tasojen nousuun, mikä voi johtua Lp(a)-hiukkasten muuttuneesta aineenvaihdunnasta.
Vähärasvaisen ruokavalion on osoitettu lisäävän lipoproteiinin (a) [Lp(a)] pitoisuuksia plasmassa, joka on hapettuneiden fosfolipidien (OxPL) ensisijainen lipoproteiinikantaja plasmassa, sekä pieniä tiheitä LDL-hiukkasia.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20713651/


Suomalainen Lipoproteiini(a) tutkimus vuonna 2004
Suomessa tehtiin merkittävä Lipoproteiini(a) tutkimus vuonna 2004, jossa testattiin, mitä vihannesten ja hedelmien lisääminen vaikuttaa terveyteen, kun ruokavalion rasvaa vähennettiin ja vähentäminen kohdistettiin tyydyttyneeseen rasvaan.
Samalla monityydyttymättömän rasvan saanti kasvoi 11 grammasta 19 grammaan. (eli lisättiin öljyä).
eli tyydyttynyttä eläinrasvaa vähennettiin ja lisättiin öljyä, syötiin vihanneksia ja hedelmiä.
Toinen testiryhmä söi muutoksena vielä enemmän vihanneksia ja hedelmiä.
Arvatkaa miten kävi kun eläinrasvaa vähennettiin ja öljyä lisättiin vihannesten ja hedelmien kanssa?
Plasman mediaani OxLDL-EO6 kasvoi 27 % vasteena vähärasvaiselle ja vähäkasvisruokavaliolle ja 19 % vasteena vähärasvaiselle, runsaasti kasviksia sisältävälle ruokavaliolle.
Eli tilanne paheni.

Entä Lipoproteiini(a)?
plasman Lp(a)-pitoisuus nousi 7% vähärasvaisella vähän vihanneksia sisältävällä ruokavaliolla, kun taas runsaasti kasviksia ja hedelmiä sisältävällä ruokavaliolla vastaavasti nousi jopa 9%.
eli vihannesten ja hedelmien lisääminen vain pahentaa tilannetta ja lisää riskiä sydän- ja verisuonitaudeille.
Että silleen.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14739118/

Carnivore diet