Verklarende woordenlijst van EasyPal.

 

Baken   Een automatisch systeem, dat met vooraf ingestelde tussenpozen, een identificatie signaal uitzendt, tijdens repeater gebruik.

BSR    Bad Segment Request. Er kan een BSR verzonden worden, indien het plaatje niet volledig is ontvangen. De BSR wordt ontvangen door het station (en alle andere stations, die Uw signaal ontvangen), waarna er een FIX scherm bij die stations geopend wordt, die daaruit het plaatje kiezen om te herstellen of eenvoudigweg het laatst verzonden plaatje herstellen (Snelle BSR). Alleen de FOUTE SEGMENTEN worden, verschillende keren na elkaar, verzonden.

COMMPOORT    De seri�le poort in Uw PC, dat Windows gebruikt om met Uw interface / transceiver te communiceren. Bij moderne USB Interfaces wordt ook de term CommPoort gebruikt, omdat Windows een USB apparaat vertaald in een CommPoort. Dus zelfs wanneer U een USB interface gebruikt, zult U een CommPoort adres nodig hebben. Gebruik hiervoor in Windows Configuratiescherm-->Systeem-->Apparaatbeheer en kijk bij de Poorten om het nummer van de CommPoort te vinden, die bij Uw interface hoort.
Kijk ook bij USB

DRM     Digital Radio Mondiale. De basis van verbindingen met EasyPal. Het is een wereldwijde standaard voor het verzenden en ontvangen van digitale signalen.
Bezoek voor meer details.
http://www.drm.org/

FAC    Fast Access Channel. Bezoek voor meer informatie. http://www.drmradio.co.uk/fac.html

FIX    Het reageren op een ontvangen BSR. U heeft de mogelijkheid om een niet complete foto, wat door een ander station ontvangen is, door middel van het uitzenden van een FIX te repareren.

FTP    File Transfer Protocol. Het is een communicatie protocol, wat wordt gebruikt om via het Internet / WWW, plaatjes, files, teksten, enz. naar Uw website te sturen.

HEADER   Dit is de informatie, die vooraf gaat aan het hoofd signaal en bevat informatie over het plaatje en over het zendende station. Het is van essentieel belang voor een foutloos ontvangst.

INTERFACE    Een stuk elektronische hardware, wat er voor zorgt om de PC met Uw transceiver te verbinden ("Interfaced").
Signalen van en naar de PC en transceiver lopen via dit interface.
Schema voorbeelden

MSC    Master Service Channel in het DRM signaal. Bezoek voor meer informatie. http://www.drmradio.co.uk/msc.html

QAM   Quadrature Amplitude Modulation. Een modulatie soort, waarbij gebruik gemaakt wordt van de Amplitude verandering van twee draaggolven.
Bezoek voor uitgebreidere informatie.
http://en.wikipedia.org/wiki/Quadrature_amplitude_modulation

REPEATER    Een Repeater zendt ontvangen signalen opnieuw uit. Te gebruiken, indien niet alle op een bepaalde frequentie aanwezige stations elkaar horen.

RESOLUTION    De resolutie van een plaatje is een parameter, die de kwaliteit van het plaatje aangeeft. Hogere resoluties resulteren in een groter formaat en zullen daarom langer nodig hebben om te worden verzonden en het ontvangen plaatje zal daardoor dezelfde digitale details laten zien, als het origineel. Verlies van resolutie, door bijvoorbeeld te hoge compressie, kan resulteren in grove plaatjes. (blokkerig of vaag).

RS FILES    Gecodeerde files volgens het REED SOLOMON Codering / Decodering protocol.
Bezoek voor meer informatie.
http://en.wikipedia.org/wiki/Reed�Solomon_error_correction

SEGMENT    Een klein deel van het verzonden plaatje. Een compleet plaatje bestaat uit zeer veel segmenten. Door gebruik te maken van de RS-codering, hoeven niet alle segmenten te worden ontvangen om toch een volledige foto op het scherm te krijgen.

SNR   Signal-to-Noise-Ratio. De verhouding tussen Signaal en Ruis. Des te hoger de SNR waarde, des te beter wordt de data ontvangen. Een lage SNR beperkt de ontvangst mogelijkheid.

THUMBNAIL   Ook wel miniatuur genoemd en is een verkleinde weergave van een plaatje. (en natuurlijk de nagel op Uw duim, wel of niet afgekloven !)

TX and RX   Zie het Hoofdscherm. Onder TX vindt U de gekozen MODE voor TX en onder RX de MODE van het laatst ontvangen plaatje.

USB   Universal Serial Bus wordt door Windows gebruikt om een verbinding met Uw interface tot stand te brengen. ZEER BELANGRIJK in dit verband is, dat een USB apparaat het CommPoort nummer kan veranderen. Indien het USB apparaat verwijderd en daarna in een andere USB aansluiting gebruikt wordt, altijd even de commpoort controleren. Vaak is dit het probleem, bij het niet kunnen communiceren tussen EasyPal en Uw transceiver.
Zie ook bij COMMPOORT.

WATERVAL    Hier wordt het ontvangen of uitgezonden signaal weergegeven. Het wordt weergegeven als een, in de tijd, naar omhoog/omlaag (O/N) bewegend plaatje. De waterval van EasyPal geeft een goede weergave over de kwaliteit van het uitgezonden signaal, door naar het contrast en de DRM signalen te kijken.