Help bij de Repeater Functies van EasyPal en voor het Online geraken door middel van FTP

De hierbij behorende opties


REPEATER COMMANDO'S

Show de laatste ontvangen Repeater Directory
Hiermee wordt Uw eigen "Repeater-map" getoond, met bestandsnamen en de groote van de bestanden..
Kies uit de lijst een bestandsnaam, die U wilt verzenden of wilt verwijderen en klik op de "Replay Selected File" of  op de "Delete Selected File" knop.

Bekijk Repeater Log    Hiermee is het mogelijk om het Log van Uw repeater te bekijken.

File bewaren in Repeater (telkens invullen)
Maakt het mogelijk om een te verzenden file op te slaan in de "Repeater" map van de ontvanger.
Bij "USER Info" vult U de roepletters van de aktieve repeater (ontvanger) in. Klik op "OK" om de bewuste file te verzenden naar de andere Repeater.
Dit dient iedere keer opnieuw ingevuld te worden. Indien U geen gebruik maakt van deze functie, wordt alleen het plaatje naar de repeater verzonden en niet bewaard in de "Repeater-map" van de ontvanger.
Degene, die verzend en ook de ontvanger kunnen deze file verwijderen uit de "Repeater-map" (zie boven).

Start de Webcamera
Hiermee wordt een aangesloten webcamera geactiveerd. Alle FTP instellingen moeten uitgeschakeld worden, tenzij U de beelden wilt uploaden naar het Internet.
Klik op "OK" om het volgende scherm te openen. Klik met de rechter muis-toets in dit scherm om de nodige instellingen voor de camera te regelen.
Zet daarna een vinkje bij "Run".
Repeater opdrachten uit het menu zullen direct het verzenden van die opdracht, naar alle actieve HamPAL of EasyPal Repeaters tot gevolg hebben.

Herhaal de bestanden onmiddelijk
Hiermee geeft U aan, dat Uw verzonden bestand onmiddelijk door de actieve repeater terug gezonden wordt.

Alleen specifieke Repeater opvragen
Vul hier de roepletters in van het station, waarvan U weet, dat deze zijn repeater geactiveerd heeft. Andere repeaters, die Uw signaal decodeert zullen dan niet reageren


Gegevens van Repeater opvragen
De file "a.r##" wordt verzonden. De Repeater antwoord met de "reply.wav" file. De standaard tekst is "REPEATER". Er wordt informatie over mode, enz. verzonden.
Indien de "reply.wav" file zich niet in de juiste map bevind dan zal de Repeater niet reageren. Al deze files moeten in de "ProgramWavFiles" map staan.
Let op !! Een uitgeschakelde Repeater kan nog steeds reageren.

Bekijk Repeater map
De file "f.r##"wordt verzonden. De Repeater antwoord met de "dir.wav" file. De standaard tekst is "DIRECTORY".
De Repeater verzend een .rs2 gecodeerde file, die bestaat uit een lijst van bestanden, die zich in de "Repeater map" bevinden.
Na ontvangst van deze file wordt het venster "REPEATER DIRECTORY" geopend.
Indien U deze gegevens later wilt bekijken, gebruik dan.... " Bekijk laatste ontvangen Repeater map".
Nadat er files zijn toegevoegd of verwijderd van de andere Repeater, zal de volgorde en inhoud van die map veranderd zijn.
Daarom is het zinvol om nogmaals de "Bekijk Repeater map" te verzenden.

Replay laatst ontvangen foto
De file "b.r#" wordt verzonden. De Repeater antwoord met de "replay.wav" file. De standaard tekst is "REPLAY".
De laatst ontvangen file wordt door de Repeater verzonden.

Replay tekst in Repeater Waterval
U wordt verzocht een bericht te typen.
De file "k.r" wordt verzonden. Hierin bevindt zich het zojuist getypte bericht.
De Repeater reageert met hetzelfde tekstbericht in de waterval.

Webcam foto opvragen (HamCam)
De file "i.r##" wordt verzonden. De Repeater antwoord met de "webcam.wav" file. De standaard tekst is "WEBCAM".
De Repeater verzend de foto van de webcam, indien aanwezig.
Let op !! Het standaard formaat van dat plaatje is JPEG: bijv."070710041023-WebCamImage.jpg".

De Repeater BSR opnieuw laten zenden
De file "c.r##" wordt verzonden. De Repeater antwoord met de "filefail.wav" file. De standaard tekst is "BSR de RPTR".
De Repeater verzend de BSR.

Lijst van laatste aktiviteit
Met deze opdracht richting de repeater, onvangt U de opgevraagde informatie. Dit spreekt verder voor zich


De Repeater op afstand bedienen
Met onderstaande opties kunt U repeaters op afstand besturen.

    Sluit alle Repeaters af Hiermee worden alle repeaters, die dit signaal ontvangen afgesloten.
    Alle Repeaters herstarten Hiermee kunnen de repeaters weer actief gemaakt worden.l
    Een Specifieke Repeater-Baken afsluiten Met onderstaande opties kunt U repeaters op afstand een aantal
    Een Specifieke Repeater-Baken herstarten Met onderstaande opties kunt U repeaters op afstand een aantal
    Herstart de Remote Computer Met onderstaande opties kunt U repeaters op afstand een aantal
    Niet Gebruikt Met onderstaande opties kunt U repeaters op afstand een aantal
    Repeater Log opvragen Met onderstaande opties kunt U repeaters op afstand een aantal

Internet toegang instellen
Met deze optie is het mogelijk om via EasyPal, toegang te krijgen tot het Internet, indien dit op Uw lokatie niet aanwezig is.
U hebt uiteraard wel de beschikking over electriciteit, een computer, Uw zendspullen en toegang tot een EasyPal Repeater nodig.
Denk bij het gebruik hiervan aan noodsituaties waarover, op Uw lokatie, informatie alleen via het Internet te verkrijgen is of het opvragen van bv belangrijke weerswaarschuwingen.

In het nu geopende venster (Internet Access via Repeater), geeft U in de lichtgroene balk het gewenste Internet adres in en drukt op Request URL
Indien de opdracht door de Repeater goed ontvangen wordt, dan wordt daar de bewuste pagina opgehaald en omgezet in HTML code, anders wordt er een BSR verzonden door de Repeater.
Indien het URL niet klopt, dan krijgt U de melding "NOT EXIST" in de waterval  Zelf hebt U ook de mogelijkheid om een BSR naar de Repeater te versturen (Request BSR)..
Indien de pagina omgezet is naar HTML code, wat afhankelijk van de inhoud vrij lang kan duren, wordt deze informatie terug gezonden en na ontvangst als een Webpagina getoond.
Opm. Alleen de inhoud van de opgevraagde pagina wordt getoond en niet de gelinkte afbeeldingen of onderwerpen, die door java, php of asp worden gemaakt. Doorklikken naar andere pagina's werkt dus ook niet !

Verder spreken de andere keuze mogelijkheden voor zich.

Gebruik de algemene Repeater map
De algemene Repeater map (EasyPalCommonRepeaterDir) is geinstalleerd in de root van de drive waar EasyPal is geinstalleerd, dus NIET in de EasyPal map. 
Hiermee is het mogelijk, indien EasyPal meerdere keren actief is, gebruik te maken van dezelfde map. Als voorbeeld: de ene EasyPal is aktief op HF en de andere op VHF

Verzend Email
De mogelijkheid om email naar een specifieke ontvanger te versturen. Eerst krijgt U een waarschuwend bericht. Klik op "OK'. In het volgende scherm kunt U de gegevens van de ontvanger en het te versturen bericht invoeren. Klik daarna op "ZEND".
De Repeater moet voor email geconfigureerd zijn. Zie voor uitgebreide informatie "Email.doc" in de EasyPal map, om een EMAIL SERVER te activeren.

Wacht met TX tijdens QRM (aanbevolen; altijd AAN)
Dit voorkomt, dat de zender ongewild inschakeld. Dus altijd geactiveerd houden.


Activeer het Repeater Baken
De Repeater verzend de "beacon.wav" file. De standaard tekst is "BEACON".
Let op !! Dit werkt alleen als uw station als Repeater geactiveerd is. De mogelijkheid om een bestand te versturen is aanwezig.
Ook kunt U een tijdsinterval in minuten instellen.

Activeer uw STATION als Repeater
Stelt U in staat om Uw station als Repeater te gebruiken. Er verschijnt eerst een waarschuwing op het scherm en daarna de vraag of U het systeem ook als email server wilt gebruiken .
De waarschuwing houdt in, om indien de Repeater actief is, uw TRX en PC niet onbeheerd te laten. De zender kan automatisch inschakelen !!
In de RX niveau balk verschijnt een verticale rode lijn, waarmee het mogelijk is om de SQUELCH in te stellen .
Om de rode lijn te verplaatsen, klikt U direct onder de groene RX indicatie. Om de zender te kunnen activeren, dient dit lager dan het ruis niveau te worden ingesteld.
Hiermee wordt voorkomen dat de zender inschakelt als de frequentie reeds in gebruik is.


FTP COMMANDO'S

FTP Auto-Upload AAN/UIT schakelen
Voer hier uw gegevens in, die nodig zijn om met uw website contact te maken. Vervolgens kiest U uit een van de aanbevolen upload mogelijkheden.
De bovenste voor snel Internet toegang en die daar onder voor lanzamere snelheden.
Bij de tweede keuze wordt alleen een thumbnail verzonden. Pas Uw homepage hierop aan.
Klik daarna op "FTP AAN" of "FTP UIT".

FTP foto's labelen voor de upload met call/datum/mode/band
Met deze optie, wordt er een label aan de ontvangen foto geplakt, voordat deze via FTP ge-upload wordt.(De tijd is in UTC.)
Het is ook mogelijk om de gebruikte band aan te geven. Eventueel eerst uitschakelen en weer inschakelen om in dit invulscherm te komen.

Toon lijst voor FTP upload (max.100)
Met deze functie, wordt er een lijst geopend met de gegevens van de laatste, door U met FTP verzonden files.
Weergave van : Datum, tijd, roepletters en naam van de file. Er kunnen maximaal 100 files in dit bestand.

Mijn ON-AIR status tonen
Er wordt een ON-AIR label verzonden naar een server indien deze optie geaktiveerd is.
Het ON-AIR teken wordt weer verwijderd, indien EasyPal afgesloten wordt of als "Mijn ON-AIR status tonen"  gedeactiveerd wordt.
Voor deze optie is het niet nodig om een FTP verbinding aan te maken
.

Tekst bij ON-AIR status maken
Stelt U in staat om uw roepletters te voorzien van maximaal 200 tekens, die dan getoond worden in de ON-AIR server lijst.

Wie zijn er ON-AIR
Hiermee wordt de database van ON-AIR Stations weergegeven.
De werking is afhankelijk van de kwaliteit van uw internet verbinding.
Indien nodig, kunt U deze opdracht herhalen, als de zandloper verdwenen is.

Maak een AUTO-UPLOAD blokkeerlijst van STATIONS
Van de stations, die U in deze lijst hebt aangegeven, zullen de foto's niet meer automatisch ge-upload worden.

Blokkeer mijn TX foto's voor FTP-UPLOAD
Uw verzonden foto's worden bij ontvangende stations niet meer automatisch ge-upload.

Detecteer Remote RX decodering, stopt TX (bij RS files)
Voordat U van deze optie gebruik wilt maken, moet U een aantal zaken overwegen. Er is een snelle tot zeer snelle internet aansluiting vereist, zowel aan de RX kant als aan de TX kant.
Repeater gebruik dient te worden uitgeschakeld.
Met deze optie ingeschakeld, kunnen RX stations uw TX stoppen, indien bij hun de foto ( bv met RS3 codering ) compleet gedecodeerd is.
U hebt de keuze uit twee opties
Optie 1... Auto-Stop TX bij REMOTE succes. Met deze optie kan een RX station uw TX stoppen.
Optie 2... Lijst van succesvol decodering, handmatig TX stoppen. U bepaalt zelf wanneer U de TX wilt stoppen, aan de hand van het aantal stations in de lijst.


Schrijf Tekst bericht voor FTP Upload
Hiermee schrijft U tekst berichten, die naar uw website ge-upload worden. Hier zijn ze dan voor alle bezoekers van uw site opvraagbaar.


FOTO'S - bekijken, wissen, vervangen - op uw Website
Wijst zich vanzelf.....  Het kan zijn, dat dit niet op alle systemen werkt.

BERICHTEN - bekijken, wissen - op uw Website
Wijst zich vanzelf.....  Het kan zijn, dat dit niet op alle systemen werkt.

Bij eerste gebruik of WIS alle FOTO'S
Wist alle foto's....  Aanbevolen bij het in gebruik nemen van de FTP mogelijkheden van EasyPal.

Bij eerste gebruik of WIS alle BERICHTEN
Wist alle berichten....   Aanbevolen bij het in gebruik nemen van de FTP mogelijkheden van EasyPal.