Tips, Trucs en een Snelstart procedure voor EasyPal.


De snelstart procedure
Nadat EasyPal gedownload, geinstalleerd en opgestart is, moeten er eerst een aantal instellingen plaats vinden.
Het programma is opgestart in de Engelse taal en in BASIS mode. Stapsgewijs dient het volgende te worden uitgevoerd.

1) Ga naar Setup en wijzig bij LANGUAGE, English in Dutch.

2) Ga naar Instelling en vul bij Instellen van Call/Soundcard/PTT/Ser.Poort de benodigde gegevens in.

Callsign: Vul hier Uw roepletters in.

TIP: Indien hier niets ingevuld wordt, dan zien de tegenstations NOCALL op hun scherm en wordt U waarschijnlijk als piraat beoordeeld.

Geluidskaart Keuze: Kies hier uit de lijst de geluidskaart, waar het INTERFACE op aangesloten is, zowel voor RX als TX en klik op Assign. Daarna op OK.
Het gebruik van een interface (galvanische scheiding) tussen computer en transceiver is een absolute voorwaarde voor een goede werking en signaaloverdracht van EasyPal
Bovendien wordt hiermee voorkomen, dat de poorten van de computer en de eindtrap van de transceiver defect raken.
TIP: Goed werkende voorbeelden van Interfaces vind U hier. Het goed op elkaar afstemmen van de interface en geluidskaart is een noodzaak.

Instelling van CommPoort: Hier kunt U kiezen uit schakelen via RTS/DTR of via CAT. Kies eerst voor RTS/DTR, voordat U met CAT besturing aan de slag gaat.
Vul het nummer van de Commpoort in. Indien er een niet bestaande poort ingevuld wordt, krijgt U een foutmelding.
Probeer eerst bij TX, RTS aan-DTR aan en bij RX, RTS-DTR (altijd uit). Indien de PTT niet schakelt probeer dan een andere combinatie.

TIP: De instelling bij TX is altijd tegengesteld aan die bij RX (Voorbeeld : Bij TX-->DTR aan, dan bij RX-->DTR uit). In principe moet het nu mogelijk zijn om plaatjes te ontvangen en te verzenden.

Blijft nog over het fijn tunen van de geluidskaart en de interfacing.
Nadat het allemaal een tijdje naar behoren heeft gewerkt kunt U overschakelen naar uitgebreidere toeters en bellen, door het vinkje bij BASIS weg te halen.

Fine tuning
RX) Zet de ontvangstpotmeter van het interface ongeveer in de middenstand en regel met de geluidskaart mixer het niveau van het inkomend signaal.
Voor Windows XP en Windows-7 bestaat de mogelijkheid om dit binnen EasyPal te regelen via RX volume instellen.(niet voor Vista)

TX) Zet de zendpotmeter van het interface ongeveer in de middenstand. Regel het vermogen van de tranceiver af op maximaal en regel met de geluidskaartmixer het niveau van het uitgaande signaal zodanig af, dat de ALC meter van de transceiver nog net een beetje reageert. Hieronder drie screendumps van een goed afgeregeld systeem. De eerste van LSB-ruis op 80 meter, de tweede op 20 meter met een digitaal signaal en de derde met het Tuning signaal gegenereerd met de TEST knop.

RUIS       DRM       TUNE

 

Het verzenden en ontvangen van plaatjes en ook hoe te handelen bij FIX aanvragen middels BSR of de Mode instellingen samen met RS coderingen vind U in de uitgebreide Help files.

Hieronder vind U nog wat praktische tips, waardoor er kwalitatief uitstekende plaatjes verzonden kunnen worden en de uitzendtijden binnen de perken kunnen blijven.

Tips en trucs
De eerste truc of noem het tip, die hier behandeld wordt, gaat over de kwaliteit van de uit te zenden foto'sen het voorkomen van veel reparatie aanvragen
door middel van de BSR en dus het voorkomen van lange uitzendtijden, zonder op de kwaliteit in te leveren.


Kwaliteit
De kwaliteit van het uit te zenden plaatje wordt hoofdzakelijk bepaalt door de kwaliteit van het origineel en de mate van compressie binnen EasyPal
Alle ingelezen foto's worden gecomprimeerd naar het JP2 formaat.

TIP: Zorg er zoveel mogelijk voor, dat het formaat van de originele foto zoveel mogelijk een 4:3 verhouding heeft. Niet strikt noodzakelijk.
TIP: Zorg er altijd voor, dat de resolutie van het origineel groter is dan het gekozen formaat om uit te zenden (Onder Instellingen--> foto formaat instellen)

Een experiment om inzicht te krijgen in de effecten op de kwaliteit van bepaalde variabelen
We kiezen als uit te zenden foto formaat 800x600 en laden in het TX-scherm een foto in van 1920x1200
Het selectie vakje bij rs wordt uitgeschakeld en we zetten de slider in het midden van het zwarte gedeelte (onder de foto in het TX scherm)
Het geheel ziet er dan ongeer als volgt uit.

 RS-codering    Uitzendingen

Het plaatje wordt verzonden in 124 seconden, is 24K groot en heeft geen RS-codering.
TIP: Gebruik zo af en toe eens de Gamma correctie toetsen. Dit heeft geen enkel effect op de uitzendtijd en het aantal KB's

Plaats nu de slider naar links (Bv. 10 K en 61 sec), druk daarna op SET. De compressie is nu hoger, maar de kwaliteit van de foto is zichtbaar slechter (wolliger)
Plaats nu de slider naar rechts (Bv. 50 K en 242 sec). De compressie is nu lager, maar de kwaliteit van de foto wordt niet dramatisch beter.

TIP: Laat de slider in de middenstand staan en laad een foto zodanig in dat U zelf nog kwalitatief acceptabel vindt.

Uitzendtijden.
Nu gaan we kijken wat voor effect de RS-coderingen hebben.
Zie voor een uitgebreidere uitleg over deze codering elders in de helpfiles of lees de meer technische uitleg
hierover op WIKIPEDIA
Zet een vinkje bij RS en schakel achtereen volgens van RS-1 naar RS-4 (rechter muis toets) en beoordeel hierbij de veranderingen.
Resultaat : Geen verandering in de kwaliteit van de foto, maar wel in het aantal KB's en de uitzendtijden.
Er vind ongeveer een verdubbeling plaats in KB's en uitzendtijd (geen RS tov RS4). Een ingeschakelde RS4 codering geeft echter ongeveer 50% meer zekerheid
om het plaatje in een keer te decoderen, zonder reparatie aanvragen, dan zonder RS codering.

De metingen zijn uitgevoerd bij Mode instellingen: B/2.2/Hi/16/Lng en weergegeven in onderstaande tabel.

Codering Sec. K
Zonder RS 124 25
RS1 141 29
RS2 162 34
RS3 188 40
RS4 230 50

 

Nu nog de effecten op de uitzendtijden, door wijzigingen in de verschillend mode instellingen aan te brengen, onderzoeken.
Door met de linker muistoets op mode te klikken, kunnen we schakelen tussen Mode A, B en E.
Dit geldt ook voor de andere variabelen. We laten de RS codering constant op RS2. Zie onderstaande screendump.

MODE

Mode A, wordt alleen gebruikt als de condities optimaal zijn. Bv. op 2 meter of 70 centimeter, maar ook bij het gebruik van grote vermogens of grondgolf verbindingen op HF
Mode B, wordt het meest gebruikt en is eigenlijk onder alle omstandigheden een goede keuze.
Mode E, gaat men gebruiken als de omstandigheden (propagatie, qsb, qrm, enz.) slecht zijn.
Zoals te zien is er geen effect op de kwaliteit van de foto en ook niet op de KB's
De uitzendtijden veranderen van 122, naar 162 naar 234 sec. bij een vaste QAM van 16.


BndBr, is te schakelen tussen 2.4 en 2.2 KHz. Dit kan van belang zijn voor ontvangers met smalle filters of het enigszins onderdrukken van splatter.
De uitzendtijd gaat dan van 141 naar 162 seconden (2.4-->2.2), bij mode B en een QAM van 16. Dus maar een kleine bijdrage in uitzendtijd.


FOUT, hier is te schakelen tussen HI en LO. Dit is ook een vorm van fout correctie. LO wordt zelden of niet gebruikt.
De uitzendtijd gaat van 162 naar 133 bij een lage fout correctie.


QAM, is te schakelen tussen 4, 16 en 64 en de uitzendtijden veranderen respectivelijk van 274 naar 162, naar 106 seconden bij een vaste Mode B.
Dus ook hier een aanzienlijke tijdwinst in uitzend tijden te behalen en weer geen effect op de kwaliteit van de foto en de KB's.
Zie voor een uitgebreidere uitleg over de QAM elders in de helpfiles of lees de meer technische uitleg
hierover op WIKIPEDIA

LeadIn, is te schakelen tussen 24 en 12. Dit heeft nauwelijks invloed op de uitzendtijden. Geen invloed op de kwaliteit en ook niet op het aantal KB's.
Kies hier liever voor zekerheid en kies voor 24.


SAMENVATTEND:
De grootste tijdwinst is te behalen, door een handige combinatie van RS-codering samen met de Mode en de QAM instellingen te kiezen.
Bij uitstekende omstandigheden, kiest U een combinatie, die zo laag mogelijke uitzendtijden opleveren.
Indien Uw omstandigheden niet optimaal zijnzoals bv., beperkt vermogen, geen optimale antenne installatie of beroerde propagatie,
kies dan experimenteel een combinatie, die zo min mogelijk reparatie (FIX) aanvragen door middel van BSR opleveren.


TIP: Kies onder Instelling voor Foto formaat instellen en dan voor Hoge Res. (Beste: geen wijzigingen, wel traag)
Laad een foto in het TX-scherm. Dit mag alles zijn, van kleiner dan 320x256 tot groter dan 1280x1024 pixels
Beoordeel de kwaliteit van de foto (ook na uitvergrooten). Indien OK, kies dan de RS-codering, de Mode en de QAM.
Indien U de kwaliteit niet voldoende vind,kies dan een andere foto, totdat U wel tevreden bent.


TIP: Een goede start voor RS, Mode en QAM instellingen is RS3, Mode B en QAM 16. Afhankelijk van de resultaten bij Uw tegenstations,
brengt U hier wijzigingen in aan. Probeer uitzendtijden groter dan ongeveer 300 seconden zoveel mogelijk te voorkomen.
Met bovenstaande instellingen is de uitzendtijd 170 seconden en de file groote is 40K, indien de slider midden onder het zwarte gedeelte staat.
Dit geldt voor alle uitzendingen en is onafhankelijk van de ingelezen foto.

TIP: Opgemerkt dient te worden, dat indien hogere resoluties ingelezen worden om te worden uitgezonden in een kleiner formaat, de uitzendtijd aanzienlijk bekort kan worden, door de slider naar links te bewegen, zonder zichtbaar kwaliteits verlies.

OPMERKING : Alle boven genoemde uitzend tijden zijn gemeten door de auteur en hoeven niet overeen te komen met individuele metingen. Ze zijn afhankelijk van de resolutie van de ingelezen foto.

Wij hopen dat U met veel genoegen EasyPal zult gebruiken.

De PD0CIF en PE1AIU.