Andere EasyPal Commando's op het HOOFDSCHERM

KopiŰren    Dit is de standaard Windows opdracht om plaatjes naar het "Clipboard"te kop´eren vanuit het RX of TX scherm.

Plakken   Dit is de standaard Windows opdracht om plaatjes vanuit het "Clipboard" te verplaatsen naar het RX of TX scherm.
Plakken naar het TX scherm comprimeert en converteert de foto naar JPEG-2000 formaat. De foto zal het aangepaste formaat krijgen voor HiRES.

Wv-Foto   (Waterval plaatje) De foto op het scherm wordt omgezet in een plaatje met grijswaarden, wat gecodeerd wordt als een analoge audio (WAV) file, die tijdens het verzenden wordt weergegeven als een kopie in de waterval.
Let OP, de schuif onder het foto-schermpje dient ingesteld te worden op de juiste modulatie diepte.

Wv-Tekst   (Waterval tekst) Een door de gebruiker aangemaakte tekst, met de mogelijkheid van font keuze en grootte, wordt gecodeerd als een analoge audio (WAV) file, die bij ontvangst als plaatje in de waterval zichtbaar wordt. U dient hiertoe op NU VERZENDEN te klikken.
Ook bestaat de mogelijkheid om de tekst met behulp van BEWAREN als .wav op te slaan. Bijzonder handig om vaste teksten aan te maken, zoals call, bsr, fix en dergelijke. Aktiveer voor de begin.wav altijd Negative, dit om een eventuele vertraging in de RX synchronisatie te voorkomen. Voor bijvoorbeeld de bsr.wav en de fix.wav geldt hetzelfde. Om ÚÚn van deze aangemaakte files te verzenden, klikt U op WAV TX (boven de waterval), maakt een keuze uit de lijst en klik daarna op ZENDEN.
Gebruik zoveel mogelijk normale vette fonts, deze zijn beter leesbaar als ze in de waterval worden weergegeven.
Let OP, de schuif onder het tekst-schermpje dient ingesteld te worden op de juiste modulatie diepte.

Wis-Scherm   Verwijdert de getoonde informatie van het gekozen RX en/of TX scherm.

Progr.   Hier kunt U via een te programmeren macro RUN commando, andere programma's aanwezig op Uw PC, starten.
Koppel het programma aan een van de zes mogelijkheden. Dit kan bruikbaar zijn om bijvoorbeeld een grafisch programma naast EasyPal actief te hebben.

Info    Bestaat uit drie hieronder vermeldde onderdelen, te weten....

Ontwikkeling Info         Hier vindt U informatie over de versie's van EasyPal en de "Gang" van programmeurs en anderen, die meehelpen om EasyPal verder te ontwikkelen.
Hulp bij het instellen    Hier kunt U een keuze maken uit de beschikbare online (WWW) help files.
Update Info     Geeft informatie over de geschiedenis van de updates van EasyPal, met commentaar voorzien van Erik VK4AES