CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

 
Uppdaterad 2021-08-29

Årsmöte hos Sundsvalls Radioamatörer 28 mars 2006.

Sundsvalls Radioamatörers årsmöte hölls tisdagen den 28 mars i klubblokalen, som var  välbesökt även denna klubbafton.

SM3ESX/Christer hälsade alla välkomna och ställde fram "Moain", som vi fick av SM0AGD/Erik och SM0OTG/Eva på klubbens 60-årsfest.

Till ordförande för årsmötet valdes SM3AF/Sten och till sekreterare SM3UQO/Björn.

SM3LIV/Ulla presenterade 2005 års siffror samt budgeten för år 2006. Därefter följde val av olika styrelse- och funktionärsposter.

Mötet avslutades genom att
årsmötesordförande SM3AF/Sten framförde sitt och medlemmarnas stora tack till styrelsen för det gångna året och önskade styrelsen lycka till med klubbarbetet det kommande verksamhetsåret.

SM3ESX överräckte en blommor till SM3AF/Sten som tackade och sände blommorna  vidare till klubbens kassör SM3LIV Ulla med ett stort tack för fint arbete med ekonomin i SK3BG.

En stor applåd fick SM3KAF Bosse för hans arbete med bingolotto. Visserligaen var Bosse inte med denna snöiga afton, men en varm applåd och tack till honom för enormt fint arbete med Bingolottoförsäljningen.


Klicka på bilderna så blir de större.

 

Sundsvalls Radioamatörers ordförande SM3ESX/Christer hälsade alla välkomna. På bordet syns "Moain"

Till ordförande för årsmötet valdes SM3AF/Sten och till sekreterare valdes SM3UQO/Björn.

SM3LIV/Ulla redogjorde för verksamheten under år 2005.

Det var många siffror att ta del av, både på vita duken och i verksamhetsrapporten.

Stort intresse för årsredovisningen och den framlagda budgeten för 2006.

Frågeställningar ett flertal om budget för 2006, främst om kommande investeringar på antennsidan och om klubbens VHF- och UHF-repeater.

SM3FJF/Jörgen gör ett inlägg i årsmötesdebatten.

SM3ESX/Christer överlämnade blommor till SM3AF/Sten som tack för ett bra genomfört möte.

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.com - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV