CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

 
Uppdaterad 2021-08-29

Radiomöte i Sundsvall 2006-04-01

 

Ett amatörradiomöte för 3:e distriktet hölls lördagen den 1 april i Sundsvall. 30 personer deltog på plats och 8 var uppkopplade via Internet och kunde följa mötet ”live” med möjlighet att kommunicera in synpunkter via sms eller mobiltelefon.

DL5, SM5NRK, Roger Bille representerade SSA vid mötet. Roger gav oss aktuell SSA-information samt presenterade på ett mycket pedagogiskt sätt SSA:s förslag på ny organisation. En hel del frågor ställdes och Roger gav bakgrund, fakta och förklaringar. Roger fick en lång och varm applåd dels för att han med kort varsel ställde upp och kom till Sundsvall samt för den fina presentationen.

Mötet beslutade dessutom att tillsätta en tillförordnad distriktsledare för 3:e distriktet med anledning av att SM3RMH Lars Nygren tisdagen den 28 mars avsade sig uppdraget som DL3. Till ny tillförordnad distriktsledare för 3:e distriktet valdes SM3ZBB, Lars Ericsson för den resterande mandattiden. Han tillträder omedelbart och tackade för förtroendet och meddelade att han närmast kommer att ta kontakt med klubbarna i 3:e distriktet för ett ömsesidigt informationsutbyte.

Mötesanteckningar från radiomötet.


Klicka på bilderna så blir de större.

 

I väntan på att radiomötet ska börja.

SM3ESX/Christer ordförande i Sundsvalls Radioamatörer hälsade alla välkomna till radiomötet i Sundsvall.

DL5, SM5NRK, Roger Bille började med att presentera sig själv innan han talade om SSA-frågor och om SSA:s förslag på ny organisation.

Ett 30-tal personer hade samlats i klubblokalen. 8 personer följde radiomötet via Internet.

Deltagare från radioklubbarna i Östersund, Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Sundsvall.

I mitten på bilden syns SM3CER/Janne.

Närmast kameran SM5NRK/Roger.

Det var mycket intressant information att ta del av.

Den nyvalde tillförordnade distriktsledaren för 3:e distriktet, SM3ZBB/Lars fick äran att avsluta dagens möte.

Efter mötet var det försäljning av diverse radiomateriel.

Det var roligt att kolla vad som fanns i kartongerna.

SM5NRK/Roger, SM3TIR/Sven och SM3CER/Janne.

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.com - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV