CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

 
Uppdaterad 2021-08-29

Ny hedersmedlem i Sundsvalls Radioamatörer.

 

2006-08-07

Måndagen den 7 augusti åkte fyra styrelseledamöter i Sundsvalls Radioamatörer till Näsåker för att överraska SM3DVO/Nisse. Nisse bor sedan år 2005 i Näsåker.

På ett styrelsemöte i maj hade beslut tagits om att utnämna Nisse till ny hedersmedlem i Sundsvalls Radioamatörer.

Det var SM3CER/Janne, SM3EFS/Lennart, SM3ESX/Christer och SM3FJF/Jörgen som åkte upp för att gratulera och överlämna standar, diplom och blommor.

Styrelsens motivering: 

SM3DVO, Nils-Erik Östman, utnämns till hedersmedlem nr 7 i Sundsvalls Radioamatörer SK3BG.

Nils-Erik började redan på 1970-talet att engagera sig i Sundsvalls Radioamatörer genom att hjälpa klubbmedlemmar med tips och råd om hobbyn, speciellt inom dataområdet.

Nils-Erik har varit redaktör för tidningen QRX under 2 år.

Nils-Erik var sekreterare i SK3BG under perioden 1989 - 1993 samt vice ordförande 1993-1999 och bidrog därmed aktivt till klubbens utveckling.

Nils-Erik har under ca 20 år bidragit med lotterivinster och auktionsmaterial till klubbens lilla julafton och auktioner, vilket stärkt klubbkassan som därmed medfört utveckling av radioklubbens verksamhet.

1996 upplät Nils-Erik gratis plats på sitt företags webbserver för SK3BG:s webbplats.

1997 ingick Nils-Erik i en arbetsgrupp för att hitta ett nytt attraktivt klubb-QTH till Sundsvalls Radioamatörer. Resultatet blev nya lokaler i Sidsjön 1998.

Nils-Erik har även bidragit till att medlemmarnas datautveckling i Sundsvalls Radioamatörer påskyndats, genom ständigt stöd, stimulans och datasupport.


Klicka på bilderna nedan så blir de större.

 

En matrast på resan upp till Näsåker.

En matrast på resan upp till Näsåker.

Naturligtvis fanns det en mast på tomten i Näsåker.

Ett kärt återseende.

Det fanns många gamla minnen att tala om.

Vissa gamla minnen var väldigt roliga.

Standaret överlämnas till SM3DVO/Nisse.

SM3ESX/Christer har även överlämnat blommor och läser nu upp styrelsens motivering för hedersutnämnandet.

SM3ESX/Christer läser upp styrelsens motivering för hedersutnämnandet.

SM3DVO/Nisse tackar för utnämningen och lovar att besöka oss på klubben i Sundsvall när han har vägarna förbi.

 

 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.com - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV