CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

 
Uppdaterad 2021-08-29

Weekendkurs på SK3bg del 2

 

2006-11-11

Uppslutningen till höstens weekendutbildning kunde kanske ha varit större, men av olika skäl kunde inte alla anmälda delta.

En som skrev provet och klarade sig var Tommy Petersson från Sundsvall.

Ett stort grattis till Dig!


Klicka på bilderna så blir de större.

Provförrättaren SM3CER/Janne och kursledaren SM3FJF/Jörgen tar en kopp kaffe och en smörgås innan provet börjar.

Tommy i full färd med att lösa uppgifterna i provet.

DL3, SM3ZBB/Lars gör ett besök på klubben och tar en kopp kaffe med Gunnar Hansson.

Gunnar skänker sin gamla anrika TRIO radiomottagare till klubben som SM3ESX/Christer tacksamt tar emot.

SM3ESX/Christer håller på att göra i ordning en hylla med rariteter.

SM3CER/Janne går igenom provet med Tommy.

Så här glad var Tommy när han hade klarat provet.

SM3CER/Janne, SM3ESX/Christer, Tommy och SM3FJF/Jörgen.

 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.com - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV