CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

 
Uppdaterad 2021-08-29

Årsmöte hos Sundsvalls Radioamatörer

 

2007-03-20

Tisdagen den 20 mars höll Sundsvalls Radioamatörer sitt årsmöte. Ca 25 medlemmar hade bänkat sig i klubblokalen.

Mötet öppnas
SM3ESX/Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes SM3AF/Sten, till sekreterare SM3UQO/Björn, till justeringsmän och rösträknare valdes SM3KYH/Lars och SM3ZBB/Lars.

Räkenskaperna
SM3LIV/Ulla presenterade resultatet för 2006 och förklarade vad som ingick till de olika balans- och resultatposterna. Förutom de sedvanliga sifferuppställningarna presenterades också resultatet med hjälp av både stapel- och cirkeldiagram. Budgeten för år 2007 presenterades.

Ansvarsfrihet
Årsmötet godkände redovisningen och efter det att revisionsberättelsen lästs upp beviljades styrelsen ansvarsfrihet för gångna räkenskapsåret.

Val av styrelse och funktionärer
Mötet fortsatte med val av styrelse och funktionärer.

Medlemsavgift 2008
Efter en kortare diskussion beslutade årsmötet att medlemsavgiften för år 2008 blir 220 kronor/år och 110 kronor/år för studerande.

Blommor
SM3AF/Sten fick blommor för sitt ordförandeskap under kvällen. SM3HFD/Håkan fick blommor för sin tid som SK3BG:s representant i SI9AM:s styrelse. SM3CWE/Owe avtackades med blommor för alla sina år som revisor i klubben. SM3BIL/Ove fick blommor för sitt arbete att sortera QSL-kort för 3:e distriktet. Vi passade också på att gratulera SM3AU/Olle som nyligen fyllt år.


Klicka på bilderna så blir de större.

 

Till ordförande valdes SM3AF/Sten och till sekreterare SM3UQO/Björn.

Bara glada miner när räkenskaperna presenterades.

Siffror kan vara roliga tycker i alla fall dessa "herrar".

Glada miner.

SM3LIV/Ulla presenterar resultatet med bl. a. stapeldiagram.

SA3ADT/Roland bläddrar i redovisningen.

SM3YRC/Curt presenterar valberedningens förslag till olika styrelse- och funktionärsposter.

Val till de olika styrelse- och funktionärsposterna.

Blommor till SM3AF/Sten.

SM3CWE/Owe avtackades för alla år som revisor i klubben.

SM3BIL/Ove avtackades för sitt arbete med att sortera QSL-kort för 3:e distriktet.

SM3HFD/Håkan fick blommor för sin tid som SK3BG:s representant i SI9AM:s styrelse.

Vi passade också på att gratulera klubbens äldste medlem SM3AU/Olle som nyligen fyllt år.

 

 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.com - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV