CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

 
Uppdaterad 2021-08-29

Antennarbete hos Sundsvalls Radioamatörer.

 

2007-10-20 - 2007-10-21

Läs om det enorma antennarbete som genomfördes under veckoslutet för att montera nya antenner hos Sundsvalls Radioamatörer.


Klicka på bilderna så blir de större.

Kranbilen anländer kl 09.00 på lördagsmorgonen. Redan kl 07.30 börjar SM3EVR/Tord med förberedelserna.

Kranarmens höjdläge prövas.

Kopplat och klart för lyft. SM3KYH/Lars och SM3UQU/Björn är uppe i masttoppen.

Noggranna millimeterrrörelser inleder lyftet av toppsektionen.

Mastbultarna tas bort.

Noggranhet är ett honnörsord i arbetet.

Klartecken för lyft till kranföraren.

Kranarmens utskjut är nu på 33,7 meter över markytan.

Långsam förflyttelse i sidled.

Tur att det är alldeles vindstilla idag.

Nära marknivån.

Diskussion - bäst är att lägga några lastpallar under som markstöd.

Förankring diskuteras.

SM3UQO/Björn och SM3KYH/Lars förbereder nedtagning av de stackade dipolerna för VHF och UHF.

SM3KYH/Lars.

Då var lastpallarna på plats.

Äntligen - förmiddagens första fikapaus.

SM3JQU/Per och SM3EFS/Lennart värmer sig - för nu har det dessutom börjat att regna när antennerna ska demonteras.

SM3EVR/Tord, Kranföraren Lindblom och SM3SJN/Kent.

Nu kommer den inhyrda Skyliften till användning. Höjdskillnanden är 6 meter.

SM3CXS/Jörgen börjar förberedelserna för montering av den nya HF-beamen för 14-21-28 MHz.

Bra kämpat i regnet. SM3SJN/Kent, SM3EVR/Tord och SM3CXS/Jörgen.

HF-beamen börjar ta form, trots det fortsatta regnandet.

SM3EFS/Lennart förbereder montering för ett nytt manöverskåp.

SM3HFD/Håkan förbereder för montage av ny rotor.

Nya rotorn på plats.

Noggrann kontroll av stödlager.

SM3UQO/Björn och SM3HFD/Håkan.

HF-beamen för 14-21-28 MHz börjar ta form. Nu återstår att trä in flaggstångslina inne i aluminiumrören.

SM3HFD/Håkan säger "-Här gäller det att dra nytta av sugkraften från klubbens dammsugare".

SM3EFS/Lennart matar på med lina åt Håkan.

Svårt att få linan förbi mittfästesanslutningen. SM3EVR/Tord tätar några klammerhål medan SM3CXS/Jörgen försöker räta på antennelementet.

Till slut lyckas man få igenom flaggstångslinan som i framtiden dels ska säkra att elementen inte åker isär samt att minska vibrationer.

SM3SJN/Kent och SM3EVR/Tord fortsätter att montera HF-beamen för 18 och 24 MHz.

Söndagmorgon. Arbetet fortsätter så fort det blir ljust. Nu gäller det att hänga på beamarna innan kl 10.30 då Lindblom kommer med kranbilen igen.

Skyliften ett perfekt arbetsredskap när beamarna ska monteras fast av SM3HFD/Håkan.

SM3UQU/Björn och SM3KYH/Lars har rensat antennmasten från de stackade VHF- och UHF-dipolerna.

Nästa beam måste hinna monteras innan kranbilen kommer.

SM3LNM/Mats underkänner förankringen av spännbandet i stubben. Fram med mera spännband så det inte händer en olycka.

Lyftet med att få beamen till rätt höjd går perfekt.

SM3KYH/Lars funderar - hinner jag vila mig innan kranbilen kommer?

SM3UQU/Björn förbereder sig för att klättra upp i masten igen.

Snart första beamen på plats. Hinner vi få dit nästa. Klockan är snart 10.30.

Beammonteringarna tar tid. Kranbilen på plats, dock är inte 14-21-28 MHz beamen på plats ännu.

Febril aktivitet att få beamen på plats.

Teamwork.

SM3JVJ/Lars stöttar upp när inte händerna räcker.

Klart för montering av lyftstroppar.

Slutjustering görs av SM3LNM/Mats.

Klart att ansluta till kranarmen.

SM3KYH/Lars förbereder noggrannt.

Hur är avvägningen funderar SM3UQO/Björn och SM3KYH/Lars.

Provlyft.

Lyftet går planenligt.

Mot nya höjder.

Radiokommunikation till kranföraren Lindblom från SM3UQO/Björn och SM3KYH/Lars.

SM3HFD/Håkan håller i hjälprepet.

SM3JQU/Per håller hjälprepet spänt så att inte masten mastsektionen börjar rotera.

Små fina rörelser - påminner om när rymdstationer ska docka med varandra.

Nu är det millimeterförflyttning

Radiokommunikationen med kranföraren medför ger honom en exakt instruktion hur mastsektionen ska sänkas för exakt inpassning.

Första mastbulten på plats.

Antennen sänks ytterligare 5 millimeter för att nästa mastbult ska komma i rätt läge.

Lyftstropparna frigörs.

Nöjda och hungriga. Kranföraren Lindblom, SM3JQU/Oer och SM3HFD/Håkan.

Alla lyssnar på kranföraren Liundblom som beskriver lyftet innifrån hytten.

SM3SJN - En nöjd antennmontör.

SM3KYH/Lars är genomsvettig efter att ha haft hela säkerhetsutrustningen på sig. SM3LNM/Mats och SM3EVR/Tord lyssnar på Lars höjd berättelser.

Första QSO:et på 18 MHz.

SM3EVR/Tord kör premiär QSO:et

kl 12.51 UTC. QSO med N1MX som ger RST 599.

Ett gediget antennarbete av många klubbmedlemmar. TACK TILL ER ALLA !!!!

 

 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.com - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV