CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

 
Uppdaterad 2021-08-29

Årsmöte hos SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer

 

2008-03-18

Ett år går snabbt och så var det dags att presentera det gångna verksamhetsåret. Innan mötet öppnades visades ett bildspel med ett axplock av bilder från det
gångna året.

Klicka på bilderna så blir de större.

 

SM3ESX/Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Till ordförande för kvällen valdes SM3AF/Sten och till sekreterare SM3UQO/Björn.

SM3NXS/Sten och SM3KYH/Lars valdes till att justera protokollet och vara rösträknare.

Ett 20-tal medlemmar hade samlats denna kväll.

Det var en hel del siffror som presenterades under kvällen.

Siffror behöver inte vara tråkigt.

SM3EXM/Erik som är revisor förklarade vad en revisor gör och läste sedan upp revisions-berättelsen där styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2007.

I valberedeningen finns SM3YKQ/Thor.

Några av årsmötesdeltagarna.

SM3ESX/Christer föreslår en översyn av föreningens stadgar.

 

 

 
 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.com - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV