CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

 
Uppdaterad 2021-08-29

CW KURS HOS SK3BG

 

2008-09-13 och 2008-09-14

Äntligen -  på mångas begäran - startade Sundsvalls Radioamatörer en självstudiekurs i telegrafi. Upplägget är att gruppen samlas en gång i månaden under fyra timmar, förutom "avstampet" denna helg som pågick i två dagar.
Under denna första weekend lärde sig gruppen 10 st telegrafitecken och nu stundar studier i det egna radiorummet hemma.
Nästa gång gruppen träffas, den 19 oktober, följer man upp hur studierna hemma har gått samt att gruppen får tips och stöd för kommande inlärning av nya telegrafitecken.


Klicka på bilderna så blir de större.

 

 

SM3SJN/Kent återupptar CW-övningarna, efter det att han inte har kört telegrafi på väldigt många år. Efter 8 timmar känns CW-tecknen bekanta igen.

SM3FJF/Jörgen berättar om hur CW-tecknen är uppbygga och sammansatta med bokstavs och ordmellanrum.

SM3ESX/Christer demonstrerar bilder med hjälp av bildkanon.

Främre raden från vänster, SA3ADT/Roland och SM3YVP/Peter. Bakre raden från vänster, SA3AWT/Pelle och SA3BAT/Cor.

SA3AWT Pelle och SA3BAT/Cor.

Gruppbild efter två dagars intensiv start av telegrafiutbildningen. SM3FJF, SM3ESX, SM3YVP, SA3AWT, SA3AWT, SM3SJN och SA3BAT.

 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.com - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV