CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

 
Uppdaterad 2021-08-29

Välbesökt klubbmöte på SK3BG

2009-02-24

Träffkväll med ändrat program, "EXTRA SMØDZB Tore besöker SK3BG"
Tisdag och träffkväll på Sundsvallsklubben, SK3BG. På programmet hade det under en längre tid stått "Veta Mera - Loggprogram", men fredagen den 20 februari ändrades detta. Under träffkvällen på radioklubben den 17 februari framkom önskemål om att fråga SMØDZB Tore om han hade möjlighet att besöka oss. Det var SM3CZS/Christer som undrade varför SMØDZB bara åkte runt till klubbar i Mellersta och Södra Sverige och presenterade sig men inte till Norrland.


Inbjudan

Sent på fredagskvällen den 20 februari ringde SM3CER/Janne till Tore och frågade om han ville komma upp till Sundsvall och berätta om sig själv och sina tankar om SSA.


Vem är SMØDZB

För den oinvigde är SMØDZB/Tore en av tre kandidater till ordförandeposten i SSA. Tore tackade ja till klubbens inbjudan och tisdagen den 24 februari satte han sig i bilen och körde upp till Sundsvall.

Välbesökt möte
Det var trångt på parkeringen framför klubblokalen och alla stolar inne i stora rummet blev nyttjade denna kväll. Vi räknade till totalt 31 personer som besökte klubben denna kväll och det är ovanligt mycket. Det var fler besökare denna kväll än när klubben firade 60-årsjubileum i november 2005.

Kandidaten
Tore berättade med inlevelse hur han blev sändaramatör, och om sina olika yrkesroller och varför han ställer upp som kandidat till ordförandeposten i SSA. Han berättade vidare som sina visioner för SSA och om vilka styrelseuppgifter som SSA som förening bör verka för på kort och lång sikt. Det gäller bland annat att arbeta för att få behålla våra frekvensband samt att få utökade frekvensband.

Frågor
Under informationen ställdes en del frågor som Tore svarade på.

Stjärnsvängen
När Tore talat i drygt en timme, fick han vila rösten en stund då SM3YRC/Curt gick igenom upplägget inför lördagens sambandsuppdrag vid rallytävlingen Stjärnsvängen i Liden. Det är en stor radioutmaning, eftersom området där rallyt körs är väldigt kuperat och man kan inte nå alla mobila enheter varken på direktkanal eller via de repeatrarna som finns i Sundsvall, Sollefteå eller Hammarstrand. SM3MEH/Thomas berättade att Njurundagrabbarna arbetar med att sätta u
pp en temporär repeater på Storberget i Liden. Det ska nog lösa sambandsförbindelserna optimalt.

Fjärrstyrning av radio och antenner
Efter SM3YRC/Ciurt information tog Tore åter till orda och visade hur han via sin bärbara dator kan fjärrstyra klubbstationen, Kenwood TS-2000, på Kvarnberget SK0UX (Stockholm) från sin bärbara dator.

Detta var  den 15:e och näst sista presentationen på Tores valturné som ordförandekandidat till SSA.
 

Klicka på bilderna så blir de större.

 

Innan vi får höra SMØDZB/Tore berätta om sig själv och sin syn på SSA, så passar vi på att förse oss med kaffe, bullar och kakor.

Även SMØDZB/Tore passar på att ta för sig från fikabordet.

Samtidigt som Tore fikar passar han på att bläddra i klubbtidningen QRX.

Lite allmänt småprat innan mötet börjar.

På styrelsens vägnar hälsar SM3CER/Janne barndomsvännen SMØDZB/Tore varmt välkommen till Sundsvalls Radioamatörer.

SMØDZB/Tore är en entusiasmerande talare som lockar till många leenden och skratt.

På de flesta bilderna ser man leende läppar när Tore talar.

Denna kväll har så många som 31 personer samlats i klubblokalen för att höra på Tore.

Förutom många roliga episoder som vi för höra så är det också många tänkvärda saker som Tore förmedlar.

Närmast på bilden SM3FT/Lars, SM3LYO/Ivan och SM3EAA/Tore, besökare från Hudiksvall, som åkt 10 mil enkel resa för att höra på Tore.

Leende läppar och glada skratt.

SMØDZB/Tore vädjade till oss att aktivera de högre banden.

Tore svarar klubbmedlemmarna på deras frågor.

Tore vurmar också för att bygga egna antenner och det var nog några som började planera något inför sommaren.

Bilden visar engagemang hos klubbmedlemmarna.

Klubbarnas engagemang ute i Sverige är mycket betydelsefullt. Viktigt att det finns utbildningsställen som SK3BG som hjälper fram nya sändaramatörer.

Många ville tala med Tore.

Är det valsedeln som SM3FT/Lars söker i sin portfölj?

Nu är det Tores tur att få lyssna.

SM3YRC/Curt drar upp riktlinjerna för det sambandsuppdrag som Sundsvallsklubben ska genomföra lördagen den 28 februari.

SM3FJF/Jörgen håller kartan i handen, med de olika specialsträckorna inritade.

Nu har SMØDZB/Tore åter bänkat sig framme i salen.

Tore visar hur han kopplar upp sig mot SKØUX på Kvarnberget.

Intresset är stort.

Här är det nog många tankar i huvudet på grabbarna.

Är detta något som vi kan göra i Sundsvallsklubben????

Många detaljfrågor till Tore.

En bild på Kenwood TS-2000 frontpanel och hur den är synkad på SKØUX.

På styrelsens vägnar tackar vi SMØDZB/Tore som tog sig tid att åka upp till Sundsvall och berätta om sig själv och sin tankar om SSA. Tack Tore!

 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.com - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV