CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

 
Uppdaterad 2021-08-29

Årsmöte hos Sundsvalls Radioamatörer

 

2009-03-17

Kallelse
SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer hade kallat tills årsmöte och sexton medlemmar hade hörsammat inbjudan och besökte klubben denna kväll.

Bildspel
Innan mötet visades ett bildspel med bilder från olika aktiviteter under det gångna året.

Ordförande
Till ordförande för mötet valdes SM3AF/Sten och till sekreterare SM3UQO/Björn. Till justeringsmän valdes SM3MEH/Tomas och SM3JQU/Per.

Redovisningen
Verksamhetsberättelsen presenterades av SM3UQO/Björn. SM3LIV/Ulla redogjorde för klubbens räkenskaper och SM3EXM/Erik läste upp revisionsberättelsen. Styrelsen fick ansvarsfrihet av årsmötesdeltagarna.

Val
Därefter följde sedvanliga val till styrelse- och funktionärsposter. På samtliga poster blev det omval förutom nyval till den nya sambandsfunktionen där SM3MEH/Tomas blir ansvarig för sambandsverksamheten i klubben.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för år 2010 blir oförändrad 250 kr.


Klicka på bilderna så blir de större.

 

Lite snack innan årsmötet.

Vad är det som klubbens revisor SM3EXM/Erik försöker förklara för SM3YKQ/Tor. Gäller det ekonomi eller kan det vara kommande antennarbeten?

Till ordförande för mötet valdes SM3AF/Sten och till sekreterare SM3UQO/Björn.

Det konstaterades att årsmötet var stadgeenligt utlyst. Dagordningen godkändes och därefter presenterade SM3UQO/Björn verksamhetsberättelsen.

SM3LIV/Ulla redogjorde för klubbens intäkter och kostnader.

Därefter följde val till de olika styrelse- och funktionärsposterna.

Sundsvalls Radioamatörer har nu en ny sambandsfunktionär, nämligen SM3MEH/Tomas.

 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.com - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV