CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

 
Uppdaterad 2021-08-29

Distriktsmöte för 3:e distriktet på Hola Folkhögskola

 

2009-04-04

Inbjudan
SK3IK, Ådalens Sändareamatörer och DL3, SM3PZS/Per-Erik hade inbjudit oss till vårens distriktsmöte på Hola Folkhögskola.

Historik
Hola Folkhögskola ligger i Kramfors kommun, i ett samhälle som heter Prästmon. Hola är en av Sveriges äldsta folkhögskolor. Den grundades 1896 av läraren Johan Sandler.

Stor uppslutning
Ca 40 sändareamatörer från de nordligaste klubbarna i tredje distriktet hade hörsammat inbjudan att få ta del av SSA-information och att träffas och utbyta tankar och funderingar med likasinnade.

SM3PHM
Dagen till ära hade Tidningen Ångermanland ett helsidesreportage om SM3PHM/Stig med rubriken "Stig är en hängiven radionörd".  Även halva första sidan upptogs av en bild av SM3PHM/Stig. Artikeln beskriver mycket bra vår amatörradiohobby och den samhällsnytta som vi radioamatörer utför.

Välkommen
SM3TIW/Jonas, ordförande i SK3IK hälsade alla välkomna till Hola Folkhögskola och överlämnade ordet till SM3PZS/Per-Erik som öppnade distriktsmötet.

Val
Till ordförande för distriktsmötet valdes SM3PZS/Per-Erik, till sekreterare SM3TSZ/Mauritz och till justeringsmän/rösträknare SM3SZW/Sven-Henrik.

SSA-frågor
SM3WMU/Tomas lämnade information från SSA samt lyssnade och noterade våra synpunkter på bland annat bulletinverksamheten och webbsidan.

Motioner till SSA:s årsmöte
SM3FJF/Jörgen redogjorde för de motioner som inlämnats till årsmötet där "motionärerna" bl a vill att SSA:s styrelse ska utökas med två suppleanter.

Rapporter från klubbarna i distriktet
Samtliga närvarande klubbar redogjorde för sin verksamhet.

Utbildnings/rekrytering
SM3FJF/Jörgen berättade att omarbetningen av boken "Bli Sändaramatörer, grundutbildning" är i ett slutskede och att boken kommer att lämnas till tryckeriet under maj månad. Jörgen informerade också att han varit med i SSA utbildningssektionen sedan 1996 och lämnar den 1 maj över uppdraget till SM7MCD/Leif.

Amatörradions Dag
Ett flertal klubbar kommer att vara aktiva på Nationaldagen, Föreningarnas dag den 6 juni.

Distriktsutmaning
Sollefteå Radioamatörer, SK3EK, utmanade övriga klubbar i tredje distriktet i vår- och höstomgången av Portabeltesten. Villkoren är samma som vid tidigare utmaningar.

Portabelträff i Höga Kusten
Den 11 alternativt 12 juli kommer återigen en portabelträff att arrangeras av SM3PZS/Per-Erik.
Mer info om portabelträffen kommer på distrikt 3 sidan.

Nästa distriktsmöte
Beslutades att nästa distriktsmöte äger rum lördagen den 3 oktober 2009 i Östersund  och arrangeras av av SK3JR Jemtlands Radioamatörer.

Tack
Ett stort och varmt tack till SK3IK, Ådalens Sändaramatörer som lagt ner åtskilliga timmar på ett mycket väl genomfört arrangemang. Tydliga skyltar som visade vägen, en sändaramatör som hälsade oss välkomna redan ute på parkeringen, goda smörgåsar, god mat och trivsamma lokaler. Vi kändes oss verkligen väl omhändertagna under hela mötet.

SI9AM årsmötet
Direkt efter distriktsmötet serverades rostbiff och potatissallad, sedan höll SI9AM sitt årsmöte.
 


Klicka på bilderna så blir de större.

 

 

SM3FJF/Jörgen, SM3CVM/Lars och SM3SZW/Sven-Henrik läser artikeln om SM3PHM/Stig.

Distriktets nyaste och yngsta sändaramatör.

SA3YLK/My. Grattis till signalen.

Före mötet fanns det tid att dricka kaffe/the och äta goda smörgåsar.

Ett gäng sändaramatörer från Östersundsklubben.

Vid bordet SM3GHE/Nils, SM3YJA/Bernt-Olov och SM3TSZ/Mauritz.

SM3JQU/Per och SA3AWZ/Christer från Sundsvalls Radioamatörer.

SM3DMP/Thomas lyssnar på SM3WMU/Tomas.

Bara glada miner. Är det fikat eller goda samvaron eller kanske både och?

Dags att slå sig ner.

Stor uppslutning från den norra delen av 3:e distriktet.

SM3YJD/Anne-Marie, SA3YLK/My, SM3DMP/Thomas och SM3EXM/Erik.

Ljusa och trevliga lokaler.

På borden fanns dagordningen och utdrag ur SSA:s verksamhetsberättelse, den del som avser tredje distriktet.

Intresset är verkligen stort.

På bilden två av de tre kvinnliga sändaramatörerna, SM3LIV/Ulla och SM3YJD/Anne-Marie, som var med på mötet.

SM3PZS/Per-Erik har öppnat mötet och SM3TSZ/Mauritz har blivit vald till sekreterare.

SM3WMU/Tomas som sitter i SSA styrelse ger oss SSA-information.

SM3FJF/Jörgen redogör för årets motioner.

SM3WMU/Tomas lämnar information om SSA:s propositioner.

SM3SZW/Sven-Henrik som är distriktets sambandskoordinator lämnar berättar lite om vad som kommer att hända framöver.

SM3CVM/Lars hälsar alla välkomna till höstens distriktsmöte som kommer att äga rum i Östersund.

Efter distriktsmötet serverades rostbiff och potatissallad. På bilden SM3GHE/Nils, SM3YJD/Bernt-Olov och SM6IQD/Rolf.

Här är det SM3FJF/Jörgen, SM3CER/Janne och SM3EXM/Erik som äter innan SI9AMs årsmöte ska börja.

De låter sig väl smaka av den goda rostbiffen och potatissalladen.

SM3MEH/Tomas som är SK3BGs sambandsfunktioner tillsammans med SA3AWZ/Christer låter sig väl smaka av den goda maten.

 

 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.com - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV