CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

 
Uppdaterad 2021-08-29

Kvartalsmöte på SK3BG

2009-05-19

En kort rapport från kvartalsmötet på SK3BG. 

Välkommen
SM3ESX/Christer
hälsade oss välkomna och speciellt SA3BAT/Cor med XYL Miete som rest från Junsele för att närvara.SM3YVP och SA3BAT

Telegrafikursen
Telegrafikursen som pågått sedan hösten och där deltagarna träffats på klubben var 4:e vecka, är nu avslutad och två av deltagarna har klarat telegrafiprovet i 40 takt.
Det är SA3BAT/Cor och SM3YVP/Peter. Grattis säger vi.
(På bilden till höger ser du SM3YVP/Peter och SA3BAT/Cor.)

Boken Bli Sändarmatör
SM3CER/Janne
och SM3FJF/Jörgen har nu avslutat revideringen av boken
"Bli Sändaramatör – Grundutbildning". Korrekturet är sänt till SM5HJZ/Jonas som ansvarar för att det skickas vidare till tryckeriet. Boken väntas finnas till försäljning under juli månad.

Klubbekonomi
SM3LIV/Ulla
presenterade resultatet fram till april månad.

Information från styrelsen
- Redaktör
Till redaktör för SK3BG:s klubblad blir SM3UQO/Björn. Björn efterlyser redan nu material, samt vill gärna ha synpunkter på vad du vill att klubbladet ska innehålla.

- VHF antenner
SM3MRH/Tomas har ordnat med en mycket stor skylift, för att vi ska kunna arbeta och justera VHF-antennerna.

Portabeltest
Sundsvalls Radioamatörer var väl representerade vid våromgången av portabeltesten. SM3ESX/Christer, SM3EVR/Tord, SM3UQO/Björn, SM3LIV/Ulla och SM3EFS/Lennart som var närvarande och som deltog i portabeltesten, berättade om sina respektive äventyr.

Sponsring av nytt slutsteg
SK3BG
ber om sponsorbidrag till ett nytt slutsteg ACOM 1000. Ett mail kommer att skickas ut till medlemmarna inom de närmaste dagarna.

Diggiloo lördagen den 18 juli
SI9AM
har ett sambandsuppdrag innefattande parkering av bilar och ber intresserade att höra av sig till SM3FJF/Jörgen.

SOTA
SK3BG
aktiverar Vårdkasen i Härnösand tisdagen den 26 maj. Vårdkasen är ett SOTA-berg och vi förväntar oss att många vill köra oss. Klockan 17.45 går bilarna från parkeringen på Clas Ohlsson (inre hamnen) upp till Härnösand.

Amatörradions Dag
I år provar vi lite nya grepp. Eftersom vi kommer att finnas på Storgatan i Sundsvall finns inga möjligheter att köra kortvåg. Vi inriktar oss istället  på att berätta om vår hobby och att visa hur man kör Echolink. Operatörer efterlyses.

Klubbprogrammet
Sommarens och höstens program presenterades.

Övrigt
SM3AF/Sten
skänker gamla QRX och SM3XA klubbtidningar (från 1945 och framåt) som kommer att skannas in och läggs för publicering på klubbens webb.

En tyst minut hölls för vår klubbmedlem SM3ETC/Jan som nyligen avlidit.

 

 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.com - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV