CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

 
Uppdaterad 2021-08-29

Grattis Olle!
SM3AU Olle Olsson 95 år!

 

2010-03-09

GRATTIS OLLE

Tårta och blommor

SM3AU, Olle Olsson, en av grundarna av Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, och klubbens äldste medlem, fyllde 95 år den 5 mars. Olle, som är en pigg 95-åring, gratulerades tisdagen den 9 mars i klubblokalen med tårta och blommor.

Mailinbjudan
Ett 25-tal radioamatörer hade hörsammat det mail som SM3LIV Ulla skickat ut till klubbmedlemmarna om att programpunkten för kvällen var ändrad för att hylla SM3AU Olle 95 år.

Under eftermiddagen gjordes vissa förberedelser i klubblokalen. Kvart i sju var borden dukade och värmeljusen tända. Klockan 19.00 hämtade SM3FJF Jörgen jubilaren SM3AU Olle och i klubblokalen placerades Olle på sin favoritplats. Klubbens ordförande SM3ESX Christer hälsade alla hjärtligt välkomna och framförde ett stort GRATTIS till klubbens hedersmedlem SM3AU Olle Olsson, 95 år. Ett fyrfaldigt leve utbringades för Olle.
 

Gratulationer från Stockholm
SM3FJF Jörgen läste valda stycken ur klubbtidningen QRX från 1993, där det fanns en intervju med Olle under rubriken ”Månadens Klubbprofil SM3AU Olle Olsson”.


Efter en stund kom ett samtal till Jörgen på hans mobiltelefon och samtalet kopplades till en portabel högtalartelefon. Det var SM0AGD Erik som passade på att gratulera Olle. Erik hade, via mail skickat en skannad kopia på sitt QSL-kort som det såg ut på 1950-talet. Nu kom klubbens bildprojektor till användning och Jörgen visade  QSL-kortet på den stora vita duken. Stor applåd!

 

Nästa bild som visades var baksidan på QSL-kortet, innehållande följande QSO-fakta.

Till SM3AU
Tack Olle för mitt första QSO (för snart 50 år sedan)
7 MHz CW/SSB
QSO den 16 februari 1953
Tid kl 21.05 GMT
RST 58

Erik numera SM0AGD och SM0OTG Eva önskade SM3AU ett stort GRATTIS och de varmaste 73.

Applåder!!!!

Gratulationer från SSA:s kansli i Karlsborg
Jörgen fortsatte att läsa ytterligare några stycken ur artikeln från QRX 1993 och avslutade med att ringa upp SM6JSM Erik på SSA:s kansli. Erik framförde varma gratulationer från SSA och från sig själv och berättade om ett QSL kort han hittat i SSA:s historiska arkiv. Det var ett QSL-kort från ett QSO med SM4ALB den 8 november 1947. Det var ett av Olles allra första kortvågsQSO:n, efter det att han blivit sändaramatör det året.

Applåder igen!

Mera Gratulationer
SM3AF Sten reste sig upp (med stor möda p.g.a. smärtor i höften, men vad gör man inte en dag som denna) och höll ett gratulationstal från klubben och sig själv. Ett fyrfaldigt leve från alla närvarande. Stor lång applåd framfördes till Olle.     
 

Äntligen tårta och kaffe
När så kaffe/te och tårta serverades så tyckte alla att det smakade förträffligt.
 

Bildkavalkad
Jörgen hade även sammanställt en bildkavalkad på radioaktiviteter som Olle deltagit i under de senaste 15 åren. Det var när Jörgen visade denna bildkavalkad, som vi kunde se att SM3AU Olle nästan alltid satt på samma plats i klubblokalen, så vi antar att det är hans favoritplats. Efter bildspelet reste sig Olle upp och tackade för alla gratulationerna.
 

 


Fakta om Olof ”Olle” Olsson (Bl a utdrag ur QRX 1993)

 

Från Borgsjö, Hedeviken och till Sundsvall
Olle är född i Borgsjö år 1915, men uppväxt i Hedeviken i Härjedalen och flyttade som sjuåring tillsammans med sina föräldrar till Sundsvall. Olle har under hela sin yrkesverksamma tid varit anställd vid Televerket, först som kabelskarvare. Efter att ha gått olika utbildningar blev han reparatör och så småningom förste reparatör. Ibland hoppande han även in som lärare på Televerkets utbildningsenhet.
 

Olles radiointresse
Olles radiointresse väcktes 1936 när han låg på T3 i Sollefteå. Där han fick höra telegrafi för första gången. Några av grabbarna på logementet hade byggt en summer av en transformator och ett radiorör. Man turades om att nyckla några minuter var i gruppen och på så vis lärde man sig morse.

1938 var det ett antal radiointresserade som startade en telegrafikurs på Café Standard, alldeles intill dagens Sparbankshus i Sundsvall, och samtidigt blev Olle lyssnaramatör med signalen SM4-414 (vårt radiodistrikt hade då siffran 4).

 

Certifikat
När Olle hade avlagt amatörradioprovet för B certifikat 1939 (det fanns bara 2 klasser på den tiden, B och A) så bröt andra världskriget ut och alla amatörradiotillstånd drogs in, så den efterlängtade signalen uteblev.

1946 återupptogs CW-träningen. För alla amatörer i Sverige gällde det att avlägga prov för nytt certifikat. Olle var tvungen att vänta med att avlägga prov till 1947 för provavgiften 30 kronor var mycket pengar på den tiden, och 1946 var ett svårt ekonomiskt år. Vart tredje år fick de sedan skicka in loggboken för att visa antalet QSO:n på CW, för det gällde att ha kört tillräckligt mycket så att tillståndet inte drogs in.
 

Grundare av Sundsvalls Radioamatörer
I november 1945 grundade Olle tillsammans med SM3AF Sten med flera Sundsvalls Radioamatörer, SRA. Till en början träffades man på olika caféer i Sundsvall, mestadels Café Standard, därefter flyttades mötena till en bostadsrättslokal på Rörgatan, sedan blev det Höglundaskolan och sedan flyttade man till f d Televerkets kontrollstation för TV-sändningar uppe på Södra Stadsberget.
 

Åstölägren
Olle var väldigt engagerad i Åstölägren under åren 1948 – 1957, 10 år i rad. (Åstölägret var ett sommarengagemang, enbart för radioamatörer, förlagt till dåvarande LV5:s övningsområde).  Under en vecka i juli pågick engagemanget. Man bör veta att den allmänna semesterlagen på den tiden bara var endast en vecka. Räknar man in förberedelsetid och städning efteråt var det ytterligare några dagar som fick tas i anspråk. På den tiden fanns inga bilar, men som tur var fick de hyra några lastbilar från LV5 i Sundsvall. Åstölägret besöktes av radioamatörer från Norden, Europa, och Sydamerika. Olle minns två radioamatörer från Ecuador. De skulle äta surströmming, den ene smakade och den andre valde att avstå. Den som smakade ”sa att det var gott”, vi andra sa åt honom att antingen ljög han eller också så hade han en bra uppfostran.

 

Hedersmedlem
1996 utsågs Olle till klubbens tredje hedersmedlem.

Ytterligare tre hedersmedlemmar var närvarande under kvällen, nämligen SM3AF Sten och SM3CER Janne samt SM0AGD Erik via mobiltelefon.
 

Olles radioutrustning
Olles radioutrustning bestod av hembyggen, eftersom det var svåra tider ekonomiskt så delade han utrustning med SM3AKW Kalle Mohlin som bodde en bit från Olle. De hade personliga slutrör, eftersom de var dyrast, vilket innebar att det alltid blev rörbyte när de bytte operatör. Frekvensen var 7073 kHz. Det var bara A-amatörerna som fick köra med VFO.

1952 byggde Olle och Kalle den första ZL-beamen. Den var så iögonfallande på den tiden att det blev en halvsidesartikel i Sundsvalls Postens tidning. 1960 byggde han sin första tranceiver, en Heathkit HW-100. 1970 köpte Olle en Drake TR4 för då hade alla gått ifrån AM till att köra SSB. På 1980-talet köpte han en IC 730. Olle har aldrig ägt ett slutsteg.
 

Föredrag om amatörradio
Under åtta år i rad, på 80-talet, höll Olle föredrag för lärare från högskolan. Det var 210 lärare som kom till klubben två kvällar i juli månad. Tillsammans med SM3ESX Christer, SM3FGF Göran och SM3FJF Jörgen berättade de hur man kunde använda skolans fria aktivitetsval för att ge eleverna grunderna inom amatörradio. En unik möjlighet att få kunskap om amatörradio och den fina möjligheten att kunna ”erövra hela värden” med amatörradio.
 

Mr QSL
1989 tog SK3BG över distrikt-3 QSL-sorteringen från SK3GA Gävle Kortvågsamatörer och det var SM3AU Olle som ansvarade för den uppgiften ända fram till år 2000.

Vid pennan 2010 och 1993
SM3FJF/JörgenI vårt bildgalleri hittar du bilder från firandet.

 

 

 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.com - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV