CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

 
Uppdaterad 2021-08-29

SK3BG Årsmöte

 

2010-03-16

SK3BG Årsmöte

Kallelse

Tisdagen den 16 mars hade Sundsvalls Radioamatörer kallat till årsmöte. Många medlemmar har sökt sig till klubblokalen.

Året som gått i bilder
Innan förhandlingarna började visades ett bildgalleri från det gångna årets aktiviteter.

Inledningsanförande
Sundsvalls Radioamatörers ordförande, SM3ESX/Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Christer var inte riktigt förberedd på att hålla inledningsanförandet. Han hade tidigare aviserat att han skulle vara på resande fot denna kväll, men resan inställdes strax före mötet och han kunde delta. Han sade bland annat att den händelse som satt de tydligaste spåren är naturligtvis ombyggnaden av klubblokalen.

Mötesordförande
Till ordförande för mötet valdes SM3EXM/Erik och till sekreterare SM3UQO.

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes SM3VAC/Magnus och SM3ZBB/Lars.

Verksamhetsberättelsen
SM3UQO/Björn läste upp klubbens verksamhetsberättelse, och vi kunde konstatera att det som vanligt hade varit väldigt många aktiviteter under året.

Klubbens ekonomi
SM3LIV/Ulla redogjorde för klubbens räkenskaper och vi kan konstatera att klubbens ekonomi fortfarande är mycket god.

Övriga val
Därefter följde sedvanliga val till de olika posterna och det var i princip omval på samtliga poster.

Medlemsavgift 2011
Styrelsens förslag på medlemsavgift för 2011 var att den skulle vara oförändrad 250 kronor, vilket mötet också klubbade igenom.

Övriga frågor
Under punkten övriga frågor framfördes önskemål om att något måste göras med klubbens repeater. Vidare diskuterades att vi mer målinriktat bör försöka informera allmänheten och kanske vår närmaste bekantskapskrets om vår hobby, för att på det sättet värva nya medlemmar.I vårt nya bildgalleri hittar du bilder från dagens aktiviteter.

 

 

 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.com - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV