CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

 
Uppdaterad 2021-08-29

Distrikt 3 möte i Delsbo

 

2010-04-10

Vårens distrikt 3 möte i Delsbo lördagen den 10 april

Inbjudan

SK3PH Delsbo Radioklubb och DL3 SM3PZS Per-Erik hade inbjudit till distrikt 3 möte lördagen den 10 april.

Stor uppslutning
Det var 31 personer som satt bänkade i Ede skolans matsal i Delsbo under mötet.

Välkommen
SM3MTQ Dan från SK3PH hälsade alla varmt välkomna till Delsbo och vårens distrikt 3 möte. Därefter tog SM3PZS Per-Erik till orda och drog upp riktlinjerna för mötet samt hälsade SSAs ordförande SM0DZB Tore välkommen till Delsbo.

Dagordning
SM3PZS Per-Erik gav ett förslag på dagordning, vilken mötet godkände.

Val
Till ordförande för mötet valdes SM0DZB Tore.
Till sekreterare valdes SM3FT Lars.
Till justeringsman valdes SM3EAA Tore

Fyllnadsval
SM3PZS Per-Erik hade bett att få lämna uppdraget som DL3. Valberedningen för 3:e distriktet, bestående av SM3CVM Lars, SM3FJF Jörgen och SM3NTA Ove, föreslog som ersättare SM3MEH Tomas. Mötet valde med acklamation, SM3MEH Tomas till ny distriktsledare. Applåder.

Vad händer i SSA
Under ca 1 ½ timme berättade SM0DZB Tore om SSA:s verksamhet. Intresset var stort och många frågor ställdes, vilka besvarades av SM0DZB.

Mat
Ett avbrott för lunch gjordes mellan halv ett och halv två.

Vad händer i distriktet
Efter lunchen behandlades följande distriktsfrågor:

  • SI9AM

  • Distriktsumaningen

  • Fieldday i distriktet

  • Amatörradions Dag

  • Klubbledarträff

  • Rapporter från klubbarna i distriktet

Vi träffas i Sundsvall
Nästa distriktsmöte kommer att hållas i Sundsvalls lördagen den 2 oktober och värd för mötet blir Sundsvalls Radioamatörer.

Tack
SM0DZB överlämnade ordet till SM3FJF. Som representant för valberedningen tackade Jörgen på SSA:s vägnar och distriktet SM3PZS Per-Erik för den tid han varit distriktsledare. Ett presentkort kommer att skickas till Per-Erik.

Nästa tack
SM3PZS Per Erik tackade alla ,samt till Delsbo Radioklubb som så fint ordnat detta distriktsmöte.

Avslutning
Mötet avslutades med att SM3PZS överlämnade SM3-ordförandeklu bban till SM3MEH Tomas som tackade för förtroendet.

 

Vid pennan
SM3FJF Jörgen

 

 

Grattis!
SI9AM skänkte ett dygns vistelse för två personer på SI9AM. Samtliga närvarande fick 2 lottandelar. Den lycklige vinnaren blev SM3DBU, Leif. När han tackade blev hans kommentar att han länge tänkt hyra besöksstationen men inte kommit sig för. Grattis Rolf.

 

Närvarande
Björn Grundström
SA3BDF Ola
SA3BDR Håkan
SA3BKU Lars
SM0DZB Tore

SM0OMO/3
SM3ALR Tord
SM3CWE Owe
SM3DBU Leif

SM3EAA Tore

SM3EFS Lennart
SM3EQY Håkan
SM3FJF Jörgen
SM3FT Lars
SM3GFN Ingvar
 

SM3GUJ Rolf
SM3HG Jörgen

SM3IRD Rolf
SM3JBE Hasse
SM3JGG Staffan

SM3JTA Gunnar
SM3MEH Tomas
SM3MTQ Dan
SM3MTR Per
SM3PZS Per-Erik

SM3SJN Kent
SM3SQJ Sten-G
SM3ULU David
SM3UPI Ingemar
SM3XJD Bengt

SM3YJD Ammi

 

I vårt bildgalleri hittar du bilder från dagens aktiviteter.

 

 

 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.com - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV