Ulla och Jörgens Hemsidor

End of page
BILDER FRÅN SK3BG´s ÅRSMÖTE DEN 18 MARS 2003

Rose"
Top of page
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG,  håller årsmöte i klubblokalen den 18 mars 2003.

Ett 35-tal amatörer hade samlats för att del av räkenskaperna för år 2002 och välja styrelse för år 2003.

Klicka på bilderna så blir de större.

SI9AM
SI9AM
SI9AM
SI9AM

I väntan på att årsmötet skall börja tittar SM3ETC/Jan och SM3AFT/Lennart på några QSL-kort.

Alla väntar på att årsmötet skall börja.

Ordföranden i Sundsvalls Radioamatörrer SM3ESX/Christer hälsar alla varmt välkomna och öppnar mötet. Ett speciellt välkomnande riktar han till två representanter från Härnösands Sändareamatörer nämligen SM3ETC/Jan och SM3AFT/Lennart.

Årsmöten är roliga, det tycker i alla fall SM3UQO/Björn, SM3CER/Janne och SM3WSK/Bengt.

       
SI9AM
SI9AM
SI9AM
SI9AM

Till ordförande för årsmötet valdes SM3CWE/Owe.

Redovisningen för år 2002 har delats ut och alla läser igenom verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen studeras av SM3HFD/Håkan, SM3EFS/Lennart och SM3LXH/Ingemar.

SM3EXM/ Erik studerar papperen.

       
SI9AM
SI9AM
SI9AM
SI9AM

Verksamhetsberättelsen studeras noga.

Kassören SM3LIV/Ulla går igenom resultat- och balansräkningarna för år 2002 samt lämnar ett förslag på budget för år 2003.

Revisor i föreningen är SM3CWE/Owe och han kommer med kommentarer. Till höger på bilden kvällens sekreterare SM3UQO/Björn.

SM3ESX/Christer med ett litet leende på läpparna.

       
SI9AM
SI9AM
SI9AM
SI9AM

SM3ESX/Christer redogör för det "förnyelsearbete" som pågår i styrelsen.

SM3ESX/Christer redogör för det "förnyelsearbete" som pågår i styrelsen.

SM3KAF/Bosse får en varm applåd samt blommor för det enorma arbete han lägger ner på att sälja bingolotter.

Även kassören SM3LIV/Ulla tilldelas blommor.

       
SI9AM
SI9AM
SI9AM
SI9AM

Efter årsmötet samtalar SM3GUJ/Rolf och SM3AFT/Lennart (ordförande i Härnösands Sändareamatörer, SK3AH) och SM3ESX/Christer (ordförande i Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG). I bakgrunden syns SM3ETC/Jan.

Vid "labb-bänken" SM3GSK/Classe och SM3CXS/Jörgen.

En leende SM3GQP/Gullik

Diskussioner efter årsmötet.

       
Top of pageStorm


Ulla och Jörgens Hemsidor
www.sm3liv.com - Copyright © Ulla Norrmén, SM3LIV

Denna sida skapades den 23 mars 2003 och reviderades den 29 augusti 2021.