Ulla och Jörgens Hemsidor

End of page
BILDER FRÅN HÖSTENS SM3MÖTE I SUNDSVALL
Lördagen den 4 oktober 2003

Rose"
Top of page
SM3 möte i Sundsvall lördagen den 4 oktober 2003

Denna soliga lördag, träffades 40 radiointresserade från många orter inom SM3-distriktet, (bl a Gävle, Bollnäs, Edsbyn, Hudiksvall, Sundsvall, Delsbo, Ljusdal, Föllinge, Östersund, Sollefteå) för att bland annat ta del av vad DL3, SM3CWE/Owe hade att berätta om olika amatörradiofrågor.

Som vanligt startade vi med kaffe och smörgåsar som SM3LIV/Ulla hade förberett på morgonen. Bland deltagarna fanns flera barn som kanske inte tyckte att radiomötet var så speciellt intressant, men det fanns en lekpark i närheten dessutom kunde man tillbringa eftermiddagen med att spela kort eller rita.

På SM3-dagordningen stod:

 • - IARU-frågor
 • - SSA-frågor
 • - SM3-frågor
 • - Föredrag om LA3SRK till Stokkoja EU-036
 • - Auktion

  SM3CWE/Owe berättade att delegaterna vid sommarens WRC 2003-möte i Geneve, bland annat beslutade att telegrafikravet för amatörradiotillstånd under 30 MHz tas bort samt om en utökning av 7 MHz bandet med ytterligare 100 KHz.

  SM3FJF/Jörgen berättade hur det nya provförfarandet vid avläggande av amatörradioprov går till när vi har en enda certifikatklass.

  Vidare poängterade Jörgen hur viktigt det är att vi tar hand om de nya kortvågsamatörerna som kommer vid uppgraderingen av klass2 till klass1. Klubbarna kan med fördel arrangera klubbträffar för att hjälpa de nya amatörerna att komma igång på kortvågsbandet. Detta finns presenterat i QTC nr 9.

  De närvarande klubbarna berättade vilka aktiviteter som pågår i respektive klubb, dessutom tillsattes en distriktsvalberedning bestående av SM3JVJ/Lars, SM3DAL/Owe och SM3FT/Lars. Vidare beslutades att vårens SM3-möte arrangeras av föreningen King Chulalongkorn Memorial Amateur Radio Society in Ragunda, Sweden, SI9AM. Mötet kommer att hållas i Utanede lördagen den 3 april 2004.

  Efter mötet berättade SM3FJF/Jörgen, SM3CER/Janne och SM3CWE/Owe om sin resa den 5-8 september till Stokköya i Norge, där de deltog i ”Norsk Field Day 2003”.

  Dagen avslutades med auktion där många sändareamatörer åkte hem med ”bättre begagnade” ägodelar till sitt radio-QTH.

  Klicka på bilderna så blir de större.

 • SK3BG
  SK3BG
  SK3BG
  SK3BG

  Det viktiga förarbetet inför SM3-mötet.

  SM3LIV/Ulla hälsar alla välkomna med kaffe och smörgås.

  SM3CWE/Owe låter sig väl smaka samtidigt som han hälsar alla välkomna till Sundsvall och SM3-mötet.

  Några av deltagarna.

   
  SK3BG
  SK3BG
  SK3BG
  SK3BG

  Några av deltagarna.

  SM3FJF/Jörgen berättar om det nya provförfarandet för amatörradiocertifikat.

   
  SK3BG
  SK3BG
  SK3BG
  SK3BG

  SM3YKU/Håkan med familj.

  SM3CER/Janne visar förslag på det nya SI9AM-diplomet som håller på att tas fram.

  Några av deltagarna.

  SM3YJD/Anne-Marie spelar kort med sina barn.

   
  SK3BG
  SK3BG
  SK3BG
  SK3BG

  SM3CWE/Owe håller i auktionsklubban.

  Hugade spekulanter.

   
  Top of page  Storm


  Ulla och Jörgens Hemsidor
  www.sm3liv.com - Copyright © Ulla Norrmén, SM3LIV

  Denna sida skapades den 20 oktober 2003 och reviderades den 29 augusti 2021.