Ulla och Jörgens Hemsidor

End of page
ÅRSMÖTE HOS SK3BG tisdagen den 23 mars 2004

Rose"
Top of page
Årsmöte hos Sundsvalls Radioamatörer

SM3ESX/Christer, ordförande i Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, hälsade alla välkomna och berättade i sitt inledningsanförande om det utvecklingsarbete som pågår i SK3BG. Det är främst styrelsen som har träffats och nu har man kommit till punkten att ta fram ett mottagningsprogram för nya amatörer. SM3ESX/Christer berättade att styrelsens tanke är att engagera medlemmarna bl annat som informatörer.

Styrelsen framförde ett stort och varmt tack till SM3KAF/Bo, för det enorma arbete han lägger ner på att sälja bingolotter, genom att ge honom och hans XYL ett presentkort på en biosupé.

Den formella delen av årsmötet startade genom att mötet valde SM3AF/Sten till ordförande för årsmötet och SM3QUO/Björn till sekreterare. SM3LIV/Ulla läste upp delar av verksamhetsberättelsen och redogjorde noggrant för föreningens ekonomi som är god tack vare bingolottoförsäljningen. Därefter följde sedvanliga val av olika ledamöter och funktionärer och sedan avslutades mötet.

Klicka på bilderna så blir de större.

SK3BG
SK3BG
SK3BG
SK3BG

En mycket glad sekreterare SM3UQ/Björn

En lika glad ordförande i SK3BG, SM3ESX/Christer.

I väntan på att årsmötet skall börja.

 
SK3BG
SK3BG
SK3BG
SK3BG

Ytterligare en glad amatör, nämligen SM3KAF/Bo som får ett stort och varmt tack från alla för sitt enorma arbete med att sälja bingolotter. SM3ESX/Christer överlämnar ett presentkort på en biosupè för två personer.

Till ordförande för årsmötet valdes SM3AF/Sten, han är också hedersmedlem i klubben.

SM3LIV/Ulla redogör för verksamhetsberättelsen.

 
SK3BG
SK3BG
SK3BG
SK3BG

Det är ett stort intresse bland åhörarna att höra om året som gått.

SM3LIV/Ulla, kassör i föreningen, redogör för klubbens ekonomi.

SM3AF/Sten summerar året som gått och SM3UQO/Björn antecknar flitigt i datorn.

 
SK3BG
SK3BG
SK3BG
SK3BG

Efter årsmötet blev det trevlig samvaro med fika och intressanta diskussioner.

På tredje bilden från vänster i grön tröja ser Ni SM3YKU / Håkan som rest ända från Föllinge för att vara med på årsmötet. Det är 60 mil tur och retur.

 
Top of pageStorm


Ulla och Jörgens Hemsidor
www.sm3liv.com - Copyright © Ulla Norrmén, SM3LIV

Denna sida skapades den 8 mars 2004 och reviderades den 29 augusti 2021.